Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Triin Kahre

Triin Kahre

CURRICULUM VITAE

Sünniaeg: 29. juuni 1978

HARIDUS

2013 – koolipsühholoogi V kutsekvalifikatsioon
2010 – koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsioon
2001 – 2003 – Tartu Ülikool, õpetajakoolituse kutseaasta, inimeseõpetuse õpetaja
1996 – 2003 – Tartu Ülikool, bakalaureusekraad psühholoogia erialal (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
1996 – 2001 – Tartu Ülikool, bakalureusekraad kasvatusteadustes
1985 – 1996 – Tartu Miina Härma Gümnaasium

TÖÖKOGEMUS

alates 2013 – Tallinna Euroopa Kool – psühholoog
2006 – 2013 – Tallinna Nõmme Gümnaasium – psühholoog
2003 – 2006 – Tallinna Hiiu Põhikool – inimeseõpetuse õpetaja, psühholoog
2000 – 2003 – Vara Põhikool – inglise keele õpetaja
1998 – 2001 – Rannapungerja noortelaager – kasvataja

TÄIENDKOOLITUS

jaan. – mai 2011 – “Töö erivajadustega lastega”, 3 EAP – Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, lektorid M.Männamaa, K.Pruulmann
sept. – dets. 2010 – “Psühhodiagnostika koolis”, 4 EAP – Tallinna Ülikool, psühholoogia instituut, lektor E.Kikas
märts – aprill 2010 – “Meeleolu- ja ärevushäiretega lapsed”, 39 tundi – Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, lektorid L.Haldre, K.Pruulmann
aprill 2010 “Adolescent in Crisis and Family Therapy”, 16 tundi – Eesti Pereteraapia Ühing, prof. Maurizio Andolfi koolitus
veebr. – apr. 2010 “Nõustamine ja psühhoteraapia laste ja noorukite käitumishäirete puhul”, 39 tundi – Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, lektorid L.Haldre, K.Pruulmann
okt. – veebr. 2010 “Laste nõustamine ja psühhoteraapia”, 120 tundi – Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, lektorid L.Haldre, K.Pruulmann
okt. – nov. 2009 “Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse”, 70 tundi (6 EAP) – Kognitiivse Käitumisteraapia Kool
okt. 2009 “Uued arengud aju-uuringutes ja nende rakendamise võimalused varases kriisisekkumises”, 4 tundi – Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, koolitaja A.Dyregrov
veebr. 2009 “Kriisid koolis ja koolipsühholoogi roll. Praktilisi võtteid kriisiolukordadega toimetulekuks”, 8 tundi – Eesti Koolipsühholoogide Ühing, lektor M.Riis
märts 2008 “Kriisid koolis ja koolipsühholoogi roll”, 6 tundi – Eesti Koolipsühholoogide Ühing, lektor M.Riis
märts 2007 “Koolitõrge ja selle hindamine”, 4 tundi – Lastepsühholoogide Ühing, lektor K.Pruulmann
nov. 2005 “Seksuaalkasvatus II ja III kooliaste, õpetajaraamatu koolitus”, 8 tundi – Tervise Arengu Instituut, koolitajad M.Kull, K.Haldre
sept. 2005 koolituspäev “Laste ja noorte suitsidaalsus ja depressioon. Suitsiidipreventsioon koolides”, 8 tundi – Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, koolitajad A.Värnik, M.Sisask
mai 2005 uimastiennetusmetoodika “Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus” täiendkursus, 8 tundi – Inimeseõpetuse Ühing, lektorid E.Kuusk, H.Saat
märts – juuni 2005 “Lahenduskeskne lühiteraapia I etapp”, 42 tundi – Avatud Hariduse Liit, lektor M.Saari
veebr. 2005 „Käitumisraskustega lapse abistamine“, 16 tundi – Hea Alguse koolituskeskus, lektor L.Haldre
märts 2004 „BET testi läbiviimine ja interpreteerimine, Hollandi kutseeelistuste küsimustiku läbiviimine ja interpreteerimine“, 7 tundi – Eesti Koolipsühholoogide Ühing, koolitajad K.Savisaar; V. Kinkar
aprill 2004 Seminar „Seksuaalkasvatus põhikoolis ja gümnaasiumis“, 6 tundi – M.Koor; K.Lepp. Korraldaja Tervise Arengu Instituut
märts 2004 Koolitus- ja infopäev „Õpilaste HIV/AIDSialane koolitus 2004-2005“, 6 tundi – M.Koor. Korraldaja Eesti Pereplaneerimisliidu koolituskeskus Amor.
nov. 2003 Koolitusseminar „Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus 1.-3.klassile“, 8 tundi – Eesti Tervisekasvatuse Ühing, lektorid H.Saat; M.Kull

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS

alates 2011 – Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimees
alates 2005 – Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühing
alates 2004 – Eesti Koolipsühholoogide Ühing
alates 2004 – Inimeseõpetuse Ühing