Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tartu Waldorfgümnaasium

Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilase toetamise töörühm (ÕTT) kutsub oma meeskonda

  • koolipsühholoogi.

Töökohale asumise aeg kokkuleppel.

Tartu Waldorfgümnaasium (TWG) on 12-klassiline eraüldhariduskool. TWG õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis lähtub õpetuse ja kasvatuse ühtsuse põhimõttest – õpetus ja kasvatus koos kujundavad lapse väärtushinnanguid ja eetikat, austust kõige loodu – nii inimese kui ka teda ümbritseva keskkonna vastu.

Uuelt kolleegilt eeldame nõuetele vastavat haridust, huvi waldorfpedagoogika vastu ning iseseisvust, meeskondlikkust ja armastust oma töö vastu.

Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressil internk@waldorfkool.info.

Täiendav info sotsiaalpedagoog Ann Tuulikki Jürgenstein, ann.jyrgenstein@waldorfkool.info