Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tallinna Polütehnikum

Tallinna Polütehnikum  otsib koolipsühholoogi.

 

Tööülesanded

 • õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine;
 • õpilase nõustamine;
 • koostöö lapse tugivõrgustiku ja teiste tugispetsialistidega;
 • lapsevanemate, õpetajate ja kooli juhtkonna nõustamine;
 • osalemine kooli arendustegevuses, lähtudes õpilaste heaolust ja arenguvajadustest.

Nõudmised kandidaadile

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele;
 • valmisolek täiendõppeks.

Kasuks tuleb

 • aktiivsus ja positiivne ellusuhtumine;
 • loovus, algatusvõime, valmisolek muutusteks.

Omalt poolt pakume

 • kaasaegset töökeskkonda, tasuta parkimist;
 • koolitust tööandja kulul;
 • täiskoormusega tööd ja konkurentsivõimelist töötasu;
 • võimalust osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides;
 • 56 kalendripäeva põhipuhkust.

Lisainformatsioon

 • Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus, töö- ja hariduskäigu kirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad elektrooniliselt aadressile info@tptlive.ee või läbi portaali cv.ee.
 • Vaata ka: https://www.tptlive.ee/toopakkumised