Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Töö kirjeldus

Tallinna Järveotsa Gümnaasium otsib kooliperre eripedagoogi ja koolipsühholoogi.

Antud ametikohtadele ootame kandideerima erialast haridust omavaid kandidaate, kellel on vastav kvalifikatsioon.

Ootame Sind:

 • kui oled rõõmsameelne ja vastutustundlik;
 • kui jagad meie kooli väärtusi ja ühiseid eesmärke;
 • kui Sul on oskusi analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • kui oled meeskonnatööle ja lahendustele orienteeritud ning avatud uuendustele;
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

Peamised tööülesanded eripedagoogile on:

 • õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine;
 • õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
 • õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Peamised tööülesanded koolipsühholoogile on:

 • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite  hindamine;
 • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

Ootused kandidaadile

 • oskad olla isikuks, kes märkab eristuvaid lapsi, hindad nende võimeid ning aitad kujundada sobilikku õpikeskkonda;
 • oskad leida vajalikke hindamis- ja õppevahendeid, ventileerid tundeid ja vajadusel juhendad nendega toimetulekut;
 • oskad olla nõuandjaks ja vahelüliks kolleegidele ja lapsevanematele ning selgitada välja ja aidata mõista, missugust tuge laps vajab;
 • oskad riigikeelt õpetaja tööks nõutaval C1 tasemel.

Ettevõte pakub

 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi;
 • häid sportimisvõimalusi;
 • pikka suvist puhkust;
 • brutopalk alates 1800eur.

 

Kui omad vastavale ametikohale nõutavat kvalifikatsiooni ja soovid töötada kirjeldatud ametikohal, saada kandideerimiseks oma sooviavaldus ja CV koos motivatsioonikirjaga läbi CV keskuse kandideerimissüsteemi.