Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Tallinna Järveotsa Gümnaasium otsib kooliperre  koolipsühholoogi.

Antud ametikohtadele ootame kandideerima erialast haridust omavaid kandidaate, kellel on vastav kvalifikatsioon.

Ootame Sind:

 • kui oled rõõmsameelne ja vastutustundlik;
 • kui jagad meie kooli väärtusi ja ühiseid eesmärke;
 • kui Sul on oskusi analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • kui oled meeskonnatööle ja lahendustele orienteeritud ning avatud uuendustele;
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

Peamised tööülesanded koolipsühholoogile on:

 • õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite  hindamine;
 • õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
 • õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

Ootused kandidaadile

 • oskad olla isikuks, kes märkab eristuvaid lapsi, hindad nende võimeid ning aitad kujundada sobilikku õpikeskkonda;
 • oskad leida vajalikke hindamis- ja õppevahendeid, ventileerid tundeid ja vajadusel juhendad nendega toimetulekut;
 • oskad olla nõuandjaks ja vahelüliks kolleegidele ja lapsevanematele ning selgitada välja ja aidata mõista, missugust tuge laps vajab;
 • oskad riigikeelt õpetaja tööks nõutaval C1 tasemel.

Ettevõte pakub

 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi;
 • häid sportimisvõimalusi;
 • pikka suvist puhkust.

 

Kui omad vastavale ametikohale nõutavat kvalifikatsiooni ja soovid töötada kirjeldatud ametikohal, saada kandideerimiseks oma sooviavaldus ja CV koos motivatsioonikirjaga läbi CV keskuse kandideerimissüsteemi.