Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Spordisotsioloogia kursus “SPORT ÜKSILDUSE, DEPRESSIOONI NING MADALA ENESEHINNANGU VASTU” 5.-6.veebruaril 2015 Pärnus

5.-6. veebruar toimub Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis huvitav spordisotsioloogia kursus “SPORT ÜKSILDUSE, DEPRESSIOONI NING MADALA ENESEHINNANGU VASTU”.
Sihtrühmaks on kehalise kasvatuse õpetajad, noorte treenerid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, spordikorraldusega tegelevad inimesed.

Koolitusprogrammi läbinu

teab:

 • spordi rolli ühiskonnas
 • spordi rolli sotsialiseerumisel
 • spordi seost depressiooni ning üksildusega
 • spordis esinevaid vägivalla liike
 • spordi seos sotsiaalse klassiga
 • üksilduse, depressiooni, tõrjutuse ning söömishäirete sümptomeid

oskab:

 • kasutada sotsioloogilisi teooriad spordi uurimiseks tänapäeva ühiskonnas
 • kasutada sporti sotsialiseerumise osana
 • luua paremaid elutingimusi läbi spordi (ennetada üksildust, depressiooni, tõrjutust, söömishäireid)
 • eristada soost tingitud ootusi kehalise kasvatuse osas
 • ennetada vägivalda spordis (kaudselt ka ühiskonnas)
 • leida seoseid spordi ning sotsiaalse klassi muutmise vahel

Info ja registreerumine: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?viit=4566817