Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Rapla Kesklinna Kool

Rapla Kesklinna Kool otsib koolipsühholoogi.

Oleme sõbraliku töökollektiiviga, uuenev ja paindlikke töövõimalusi pakkuv 445 õpilasega põhikool. Meie klassis on tavaliselt kuni 24 õpilast. Panustame oma töötajate arengusse. Meie missiooniks on väärtustada iga inimest. Kõik inimesed tahavad olla väärtustatud ja soovivad võimalust ennast arendada. Me toetame iga inimese püüdlikkust ja osavõttu. Rapla Kesklinna koolis on elukestvat õppimist toetav keskkond. Kooli õppe- ja vahetunniruumid on kaasaegsed. Õppevõimalusi on koolis peale õpperuumide mitmeid: õueala, raamatukogu, arvutiklass, võimla, aula, auditoorium, maadlussaal, jõusaal, aeroobikasaal. Raplal on hea rongiühendus nii Tallinna kui Viljandi suunal.

Tööülesanded

Laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja juhib sekkumisi, töötab koostöövõrgustikus koos teiste erialade ning kooli tugimeeskonna spetsialistidega. Koolis on viis eriklassi, kus õpivad HEV ja ATH õpilased.

Kandideerimise info

Avaldus ja dokumendid saata aadressile direktor@rkk.edu.ee.

  • Kandideerimise tähtaeg: 22.08.2022
  • Vajalikud dokumendid: CV, kaaskiri, muu (haridust tõendav dokument)
  • KontaktTõnis Blank, Asutuse esindusõiguslik isik, 50 61 322, e-post: direktor@rkk.edu.ee