Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Randvere kool

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos põhikooli riiklikul õppekaval 1.–6. klassis ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.–9. klassis õppivad õpilased.

Ootame 2020/2021. õppeaastal oma meeskonda uusi töötajaid

  • koolipsühholoog (lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asemel),

Eeldame tugispetsialistilt erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni või vastavat kutset ning kogemust lastega töötamisel.

Kandideerimiseks palume esitada CV ning magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) ja kutset tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17. augustil e-aadressil kadri@randverekool.edu.ee.

Õppimine teeb õnnelikuks!