Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Professor Klaus-Peter Leschi avalik loeng “ADHD: From clinical characteristics to neurobiology and therapy” 24.septembril 2014

24. septembril kell 15.00-17.00 peab Tartu ülikoolis Lossi 36-214 avaliku loengu maailma üks juhtivaid aktiivsus-tähelepanuhäire uurijaid, Würzburgi ülikooli psühhiaatriakliiniku professor dr Klaus-Peter Lesch.

Professor Lesch räägib oma loengus “ADHD: From clinical characteristics to neurobiology and therapy” aktiivsus-tähelepanuhäire geneetiliste uuringute uuematest arengutest.

Leschi võõrustav Tartu ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro rääkis loenguteemat kirjeldades, et viimasel ajal on ilmnenud tähelepanupuuduse- ja hüperaktiivsushäire (ADHD) kliinilise pildi taga väga mitmeid perekonniti erinevaid geenivariante. “Sellest järeldub, et edaspidi tuleb välja selgitada erinevate molekulaarsete ja rakuliste radade, mille häirumine ADHD tekitab, ühinemiskohad. Seejärel saab võimalikuks tähelepanupuuduse- ja hüperaktiivsushäire vormide eristamine ja patsiendikesksem ravi.”

Dr Klaus-Peter Lesch on aastaid uurinud aju serotoniinisüsteemi tähendust psühhiaatriliste haiguste tekkes. Tema 1996. aastal ilmunud artikkel ajakirjas Science (1996) avas psühhiaatria ja bioloogilise psühholoogia valdkonnas uue paradigma. Ainuüksi sellele artiklile – ärevusseisundite seosest serotoniini transportivat valku koodiva geeni talitlust mõjustava variandiga – on tänaseks viidatud rohkem kui 3000 järgnenud teadustöös. Praegu on ta maailmas juhtiv täiskasvanuea aktiivsus-tähelepanuhäire uurija.

Dr Klaus-Peter Lesch viibib Tartu ülikoolis käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli kutsel.

Rohkem infot loengu kohta: http://www.doktorikool.ut.ee/kstt/et/1192969.

Toimumiskoht: Lossi 36-214, Tartu http://www.doktorikool.ut.ee/kstt/