Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Alates 1. septembrist 2021 lisandub PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast.

Ootame järgmisest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi veel ühte:

KOOLIPSÜHHOLOOGI (1,0 kohta) 

Koolipsühholoogi peamine tööülesanne on hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. 

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse. 

Omalt poolt pakume:

  • töötasu 1300-1400 eurot kuus;
  • toetavaid töökaaslasi;
  • huvitavat ja mitmekesist tööd.

Tööle asumise aeg 25. august 2021. Töö toimub koostöös teiste meie koolipsühholoogidega vastavalt vajadusele kõigis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tegutsemiskohas (Põltsamaal, Lustiveres, Aidus ning Adaveres). 

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 15. augustil  e-posti aadressile konkurss@poltsamaa.edu.ee

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest https://www.poltsamaa.edu.ee/et/andmekaitsetingimused

Lisainformatsioon telefonil 775 1175.