Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Perekeskus Sina ja Mina ning Addenda OÜ tasuta veebiseminar “Tõenduspõhised sekkumised laste ja perede valdkonnas” 25.septembril ja 20.oktoobril 2014

Perekeskus Sina ja Mina ning Addenda OÜ kutsuvad osalema tasuta veebiseminaril TÕENDUSPÕHISED SEKKUMISED LASTE JA PEREDE VALDKONNAS.

Sihtgrupp:
kohalike omavalitsuste juhid ja spetsialistid, lastekaitsespetsialistid, psühholoogid, koolipsühholoogid, sotsiaaltöötajad, pereterapeudid ning kõik teised, kel on huvi sotsiaal- ja haridusvaldkonnas kasutatavate sekkumiste ja programmide vastu.

Toimumise ajad:
25. september 2014 kell 15.00-16.00 I osa
20. oktoober 2014 kell 15.00-16.00 II osa

Seminari toimumist toetab Hasartmängumaksu nõukogu. Seminar on osalejatele tasuta!

Veebiseminari tutvustus:
Kohalike omavalitsuste ja teiste laste ja peredega töötavate spetsialistide kaudu jõuab teave pakutavatest teenustest peredeni, kes seda kõige enam vajavad. Kuidas aga leida see õige ja kõige tõhusam sekkumine?

Maailmas on palju programme, mis parandavad vanemlikke oskusi, aitava õpetada lastele käitumisoskusi ja toimetulekut sõltuvustega, tõhustavad organisatsioonide toimimist jne. Üha enam aga pööratakse nii meil kui ka mujal maailmas tähelepanu sellele, et kasutatavad teenused oleksid tõenduspõhised – nende toimet oleks uuritud ja positiivne mõju tõestatud.

Veebiseminaril saavad vastuse järgmised küsimused:
–       Mida tähendab tõenduspõhisus ning milleks seda tarvis on?
–       Millised on kvaliteetse tõenduspõhise  sekkumisprogrammi tunnused?
–       Mis vahe on tõenduspõhisusel ja teaduspõhisusel?
–       Milliseid tõenduspõhiseid programme ja sekkumisi Eestis juba leida võib?
–       Kuidas viiakse läbi mõju-uuringuid ja millist kompetentsi selleks vaja on?

Mis on veebiseminar?
Veebiseminar on oma sisult sarnane tavalisele seminarile või koolitusele – lektor esineb, näidatakse slaide ja muid vajalikke video- või audiomaterjale, osalejad saavad esitada  küsimusi. Erinevus seisneb selles, et veebiseminaril saavad osaleda kõik soovijad üle interneti olles ise tööl, kohvikus, kodus või vabas looduses. Vajalik on vaid eelnev seminarile registreerumine ja hea internetiühendus. Iga registreerunu saab lingi veebilehele, mille kaudu on võimalik seminarikeskkonda sisse logida. Veebiseminarid salvestatakse ja salvestused jäävad pärast seminaride lõppemist kättesaadavaks kõigile osalejatele.

Registreerumine:
Registreerumistähtaeg on 23. september 2014.
Registreeruda saab siin <https://student.gototraining.com/r/7575533221885648384> .

Registreerimisel palume täita kõik väljad! Registreerumise järel saadetakse osalejale kinnituskiri koos unikaalse lingiga, mille kaudu saab kokkulepitud ajal veebiseminariga liituda.

Veebiseminari viivad läbi Perekeskus Sina ja Mina eksperdid Kristiina Treial ja Ly Kasvandik.

Lühitutvustused:
Kristiina Treial on Tartu Ülikooli õppejõud, SA Kiusamise Vastu asutajaliige, nõukogu esimees ning KiVa kiusamisvastase programmi sisuekspert. Varasematel aastatel on Kristiina töötanud koolipsühholoogina ning Gordoni perekooli treenerina. Tema uurimuslik ja ka praktiline huvi on seotud laste agressiivset käitumist mõjutavate teguritega ning prosotsiaalsete oskuste arendamisega. Praegu tegeleb Kristiina Soomes Turu Ülikoolis välja töötatud tõenduspõhise kiusamisvastase programmi KiVa kohandamisega ja katsetamisega Eesti koolides. Magistrikraadi omandas Kristiina Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal.

Ly Kasvandik töötab MTÜ Perekoolitusühingu Sina ja Mina tegevjuhina ja on oma töös spetsialiseerunud vanemahariduse ja õpetajakoolituse programmide pakkumisele ja praktikute töö korraldamisele. Ly peamised huvivaldkonnad on positiivse vanemluse toetamine, laste vaimse tervise probleemide ennetamine ja tõenduspõhised sekkumised sotsiaal- ja tervisevaldkonnas. Ly on osalenud vanemlusprogrammi Gordoni perekool ja koolikiusamisega tegeleva programmi KiVa kohandamisel Eesti süsteemidele vastavaks. Omades eelnevalt Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste eriala diplomit, õpib Ly praegu Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Teenuste disaini ja juhtimise eriala magistriõppes.

Küsimuste korral võta ühendust:
Kadri Järv-Mändoja
tel. 52 96 061
kadri@sinamina.ee