Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus pakub HEV-temaatilis sisekoolitusi

HEV-temaatilised sisekoolitused

Kersti Võlu Koolituskeskusest on võimalik tellida üle-Eesti sisekoolitusena oma asutuse meeskonnale alljärgnevaid eesti- ja venekeelseid HEV-koolitusi:

“HEV õpilane tavakoolis”
– tugisüsteemid, toetava õpetamise võimalused, individuaalne õppekava, seadusandlus ja dokumentatsioon

“Õpilase individuaalsuse toetamine. Õpiabisüsteem ja IÕK koostamine.”
– HEV lapsed tavakoolis – esinemissagedus, õpiedukus, IQ, hariduslike erivajaduste märkamine ja sekkumine. Õpiabi osutamine ja õpiabi sisu. Tugisüsteemid. IÕK.

“Tugisüsteemid ja toetav õpe hariduslike erivajadustega õpilastele”
– õpilase toetamine koolis, õpiabi osutamine, tugisüsteemid ja võrgustikutöö, erinevatel meeltel põhinev õppimine, koosõppimise vormid, õpetaja põhiroll HEV laste õpetamisel.

“Eripedagoogilised töövõtted õpetaja töös”
– olukorra hindamine ja probleemi märkamine, õpitaseme määramine, individuaalne arengukava, praktilised nõuanded

“Käitumisravi hariduslike erivajadustega õpilastele”
– õpilaste hälbiv käitumine koolis ja klassis, tegelemine üksikõpilastega klassis, käitumiskorra kujundamine, sekkumisviisid, erinevate tasemete sekkumised, õpetaja roll erivajadustega laste õpetamisel.

Ühe koolituse maht: 6-8 ak.tundi

Hinnapäringus tuleb märkida soovitav teema, osalejate arv, soovitav toimumiskoht ning -aeg.
Tellimine ja informatsioon:

http://www.kvkoolitus.ee/sisekoolitused

tel 33 52 707; 53 475 016 (eesti keeles)
tel 33 52 137; 555 83 410 (vene keeles)
e-post: info@kvkoolitus.ee