Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Osula põhikool

Osula Põhikool

kuulutab välja konkursi

 • koolipsühholoogi ametikoha täitmiseks 2021/2022. õppeaastast.

Tööleasumise aeg on 16.08.2021. Töö toimub kolmes Võru valla koolis: Osula Põhikoolis (0,3 ametikohta), Kääpa Põhikoolis (0,3 ametikohta), Puiga Põhikoolis (0,4 ametikohta).

Põhiülesanded:

 • õpilaste arengut mõjutavate tegurite hindamine,
 • õpilaste ja lapsevanemate nõustamine,
 • osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus,
 • koostöö lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega,
 • temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele, lapsevanematele, kooli personalile.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse,
 • hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus,
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

 • puhkust 56 kalendripäeva,
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd,
 • motiveerivat töötasu,
 • täienduskoolitusi,
 • head ja toetavat kollektiivi.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata 1. juuniks 2021. a e-aadressil osulapk@osulapk.ee.

Kontaktisik Anti Ossis, telefon 5645 5735.