Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Õpi koolipsühholoogiks Tartu Ülikooli magistriõppes

Vajadus magistrikraadiga koolipsühholoogide järele on suur

Haridus- ja Teadusministeeriumist saadud andmete kohaselt (vastus selgitustaotlusele, 15.02.2018) on viimase kümne aasta jooksul Eesti koolidest lahkunud keskmiselt 20% koolipsühholoogidest aastas. Keskmiselt 36 vabanenud kohale aastas asus aga tööle vaid 33 koolipsühholoogi (Šarapova, 2018). Kuid samal ajal suureneb nõudlus koolipsühholoogide järele pidevalt tulenevalt nii kaasava hariduse printsiibi rakendamisest kui ka koolipsühholoogide asumisest tööle teistesse haridusasutustesse peale põhikoolide ja gümnaasiumide. Kuigi töö koolipsühholoogina eeldab magistrikraadi, on koolides tegelikult tööl ka ilma vajaliku kvalifikatsioonita tugispetsialiste. On näidatud, et bakalaureusekraadiga koolipsühholoogide kõrgem rollikonflikt võrreldes magistrikraadiga kolleegidega, millega kaasneb suurem tõenäosus töölt lahkuda (Šarapova, 2018).
Ilma vajaliku kvalifikatsioonita töötamine ei ole seadusandlusest lähtuvalt ka lubatud (https://www.oiguskantsler.ee/et/seisukohad/seisukoht/koolitöötajate-kvalifikatsioon-ja-tööleping?fbclid=IwAR1tGGFsEy1XOkI-sE8SI2u850TkZRxNFsz5hZ-KevbcsaOQDsQQWjp3AVw).

Magistrikraad psühholoogias Tartu Ülikoolist

Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppesse saab kandideerida, kui on läbitud bakalaureuseõpingud psühholoogias või eeldusainete programm (https://www.ut.ee/et/sisseastumine/mag/oppekavad/psuhholoogia). Paremusjärjestuse alusel võetakse vastu 28 kandidaati, kusjuures koolipsühholoogiale spetsialiseeruda soovijate arv ei ole piiratud.

Koolipsühholoogiks Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis on magistriõpingute käigus võimalik valida aineid, mille läbimise järgselt on magistrikraadi omanikul muu hulgas teadmised, mis võimaldavad asuda tööle koolipsühholoogina ning taotleda piisava töökogemuse lisandumisel koolipsühholoogi kutset (https://www.psychology.ut.ee/et/oppekavad-10). Õpingute alustamine paaritul aastal (nt 2019) võimaldab omandada koolipsühholoogi kutse taotlemiseks vajaliku teoreetilise ettevalmistuse 2 aasta jooksul. 2019. aasta sügisel sisseastunutele pakume senisest suuremat valikut õppeaineid, mis toetavad koolipsühholoogia kutsekompetentside omandamist.
Õppetöö toimub (kui vähegi võimalik) kolmapäevast reedeni, kusjuures ühel nädalal on pigem esimese ja teisel nädalal teise kursuse loengud.

Kool on parim paik positiivseks psühholoogiliseks sekkumiseks!
Tere tulemast õppima Tartusse!

Astra Schults, PhD (psühholoogia)
koolipsühholoogia lektor
magistriõppekava “Psühholoogia” programmijuht
astra.schults@ut.ee
tel 737 5907