Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Õiguskantsleri vastus EKPÜ järelpärimisele koolide spordipäevade tulemuste avalikustamise osas

Kuna Eesti Koolipsühholoogide Ühingu poole on pöördunud mitmed lapsevanemad küsimusega, kas koolides toimuvate kohustuslike spordipäevade võistlustulemustega nimekirjad võivad olla avalikud esimesest viimase kohani, siis tegi EKPÜ vastava järelpärimise Õiguskantslerile. Õiguskantsleri vastus antud küsimusele on nähtav siin:

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Spordip%C3%A4eva%20tulemused%20ja%20andmekaitse.pdf

 

EKPÜ juhi Karmen Maikalu arvamusartiklit selles teemas loe siit: https://www.err.ee/993444/karmen-maikalu-sunduslikust-voistlemisest-koolis