Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Narva Vanalinna Riigikool

Narva Vanalinna Riigikool,

mis töötab keelekümblusmetoodika alusel, kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks 2023/24. õa

  • psühholoog (1,0)

Nõutav: kvalifikatsioonile vastav haridustase, õpetajakutse ja riigikeele oskus C1-tasemel.

CV, avaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 14. maiks 2023 e-aadressil sekretar@nvrk.edu.ee

Info tel 357 2556, 357 2557.