Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

MTÜ Lastekaitse Liit avaldas kokkuvõtte uuringust “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis”

MTÜ Lastekaitse Liit peab vajalikuks järjepidevalt ellu viia ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamist puudutavaid uuringuid.

2014. aastal 01.06-15.10 läbiviidud uuring keskendus keskkonnale, millega lapsed ja noored igapäevaselt kokku puutuvad – koolile. Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis” eesmärgiks oli laste ja noorte seas läbiviidava küsitluse käigus välja selgitada, mil määral kaasavad koolid lapsi koolielu puudutavatesse otsustesse, mil viisil ja mis teemadel nad seda teevad. Samuti, kas kaasamine on laste ja noorte arvates piisav, misteemadel nad sooviksid sõna sekka öelda, ning mil viisil nad seda kõige meelsamini teeksid. 

Tutvu uuringu tulemustega siin: Laste osaluse toetamine ja kaasamine koolis”