Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Märjamaa Gümnaasium

Märjamaa Vallavalitsus võtab teenistusse PSÜHHOLOOGI, kes hakkab teenindama Märjamaa Gümnaasiumi ja kelle töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Psühholoogi  peamised tööülesanded on:

 • Hindab lapse psühholoogilist arengut
 • Kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes seejuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasab vajadusel teisi spetsialiste
 • Toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutusi õppetööga seotud küsimustes ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, on vajadusel valmis kriisisekkumisteks
 • Nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes
 • Nõustab haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel
 • Teeb koostööd koolide HEV-koordinaatorite ja tugimeeskonnaga, osaleb ümarlaudadel ja fikseerib enda soovitused ja kokkuvõtted lapse individuaalse arengu kaartidel

 

Nõudmised kandidaadile:

 • Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse
 • Eesti keele valdamine C1 tasemel
 • Hea arvuti kasutamisoskus
 • Hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus, analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime, soov ja tahe võrgustiku- ja meeskonnatööks, otsustusvõime, empaatiavõime
 • B-kategooria juhtimisõigus

Kasuks tuleb:

 • Varasem töökogemus teenistuskoha valdkonnas

Omalt poolt pakume:

 • Uuendustele suunatud töökeskkonda
 • Mitmekesist ja vastutusrikast tööd
 • Toetavat meeskonda
 • Enesearengu võimalusi
 • 56-kalendripäevast põhipuhkust
 • Erialast arenemisvõimalust läbi praktilise töö ja täiendkoolituste
 • Teenistuskoha arendamise eesmärgil tasemeõppes õppima asumisel (õppesessiooni ajal) alates õppepuhkusel viibimise 21 kalendripäevast  töötasu säilitamist 75% ulatuses kuni 50 kalendripäeva.

Tööle asumise aeg 01.09.2023.

Kandideerimiseks saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga ning tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia) hiljemalt 30. juuli 2023 (kaasa arvatud) läbi CV Keskuse tööportaali, Töötukassa tööportaali või aadressil marjamaa@marjamaa.ee.

Lisainfot saad küsida aadressil marge.viska@marjamaa.ee või tel 5621 4609