Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Marie Maarend

Marie Maarend

CURRICULUM VITAE

Sünniaeg: 15. oktoober 1987

HARIDUS

2012 – Koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsioon
2009 – 2012
– Tallinna Ülikool, magistriõpe psühholoogia erialal, koolipsühholoogia spetsialiseerumine
2006 – 2009
– Tallinna Ülikool, bakalaureuseõpe psühholoogia erialal, inimeseõpetuse suund
2003 – 2009 – Paide Ühisgümnaasium

TÖÖKOGEMUS

alates 2014 – Järvamaa Rajaleidja keskus – psühholoog
2011 – 2014 – Audentese Erakool – koolipsühholoog
2011 – Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool – suhtlemispsühholoogia õpetaja
2010 – 2011
– Türi Majandusgümnaasium – koolipsühholoog

TÄIENDKOOLITUS

2014 – 2015
– Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse, 156 tundi – Tartu Ülikooli psühholoogia instituut
2013
– HEV lapse arengu, oskuste ja tunnetusprotsesside seos õpi- ja õpikäitumisprobleemidega ning nõuandeid individuaalseks arendustööks laste toetamisel haridusasutuses, 1 EAP – SA Innove
2013
– Autistliku lapse mõistmine ja toetamine, 8 tundi – Põhja-Eesti Autismi Liit
2013 Internetisõltuvus, 14 tundi – Tartu Ülikool
2012
– Õpilase individuaalse arengu jälgimine ja kaardistamine, 8 tundi – Eesti Koolipsühholoogide Ühing
2012 – Probleemilahendusliku meetodi rakendamine koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi töös I-II kooliastme õpilastega, 1,5 EAP – Tartu Ülikool
2012 Koolipsühholoog HEV õppe koordineerijana, 4 tundi – Eesti Koolipsühholoogide Ühing
2011 – 2012 – Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja psühhoteraapiasse, 80 tundi – OÜ Perekonsultatsioonid

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS

alates 2013 – Eesti Koolipsühholoogide Ühing, juhatuse liige
alates 2010 – Eesti Koolipsühholoogide Ühing