Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Marianna Metsla

Marianna Metsla

CURRICULUM VITAE

HARIDUS

2009 – 2013
– Tallinna Ülikool, magistriõpe sotsiaaltöö erialal
1999 – 2004
– International University Audentes, psühholoogia erialal
1977 – 1988
– Koeru Keskkool

TÖÖKOGEMUS

alates 2014 – Pärnumaa Rajaleidja keskus – II tasandi sotsiaalpedagoog
2013 – 2014 – Pärnu Õppenõustamiskeskus – II tasandi sotsiaalnõustaja
2012 – 2013
– Järvamaa Kutsehariduskeskus – psühholoog
2012
– SA Koeru Hooldekeskus –  psühholoog
2000 – 2012
– SA Kesk-Eesti Noorsootöö keskus – psühholoog/ekspert, õppenõustamise teenuste koordineerija Järvamaal

TÄIENDKOOLITUS

2010 – Loovteraapiad ja nende rakendamisvõimalustest haridusasutustes – Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Tallinna Ülikooliga
2009 – Supervisioonitehnikate kasutamine nõustamisprotsessi analüüsis – Tallinna Ülikool
2009 – Loovteraapiate meetoditest õpetajale ja nõustajale – Tallinna Ülikool avatud ülikooli täiendõppekeskus
2007 Laste ja noorukite intelligentsus ning vaimsed võimed – Praktilise Pühholoogia Erakool Sensus
2007 – Cattelli testi kasutamine praktikas – Eesti Koolipüshholoogide Ühing
2007 – Peresuhteid käsitlevast koolitusest Gordoni põhimõtetel – MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina
2006 Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral – MTÜ Laste ja noorte kriisiprogramm
2006 – Internationales Trainingseminar Deutsche Sprache und Jugendarbeit – Europa Kolleg Kassel
2006 – Agressiivne laps: probleemkäitumine, põhjused ja sekkumine – Praktilise Pühholoogia Erakool Sensus
2005 – Suitsetamisest loobujate nõustaja koolitus – Ida-Tallinna Keskhaigla Koolituskeskus
2005 – Emotsionaalne intelligentsus – psühholoog Kaupo Saue
2005 – Töö seksuaalselt ekspluateeritud ja/või kaubitsetud lastega – Tartu Laste Tugikeskus
2005 – Ülevaade psühhoaktiivsetest ainetest – Praktilise psühholoogia Erakool Sensus
2004 – 4. “BET testi läbiviimine ja interpreteerimine” ja “J:Hollandi kutse-eelistuste küsimustiku läbiviimine ja interpreteerimine – Eesti Koolipsühholoogide Ühing
2004 – Hüperkineetiline laps – Erapsühhiaater/NLP koolitaja Mari Viik
2004 – Noortenõustaja baaskoolitus – EPL Koolituskeskus AMOR
2003 – Sõltuvus- ja käitumisprobleemidega lapsed – Tallinna Meditsiinikool
2002 – Kutsesuunitlustöö klassis – Avatud Meele Instituut

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS

alates 2014 – Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige
alates 2011 – Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige
alates 2007 – Ladies Circle Estonia tegevliige