Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Loova tuleviku kool

Kallis psühholoog, Loova tuleviku kool ootab Sind tõelisse uue ajastu kooli!
Psühholoogi ülesandeks on hinnata ja toetada õpilaste psühhosotsiaalset arengut, toimetulekut vaimse tervise probleemidega ja aidata käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Töö juurde kuulub ka õpilaste arengu jälgimine ja dokumenteerimine ning koostöö kõigi osapooltega.

Loova tuleviku kool on 4. aastat tegutsev era-põhikool. Kooli eripäraks on keskendumine loovusele, ettevõtlikkusele, iseseisvusele ja vastutusvõimele. Meie eesmärk on hoida koolirõõmu, tagades sealjuures tõhusal ja motiveerival viisil õppimise. Kool on väike ja meil on väiksed klassid (kuni 15 õpilast) ja iga õpilase isiksus on oluline. Meil kõigil on erinevad vajadused selleks, et jõuda eneseteostuseni. Meie koolist leiad kollektiivi, kes päriselt hoolib.

Ootused kandidaadile
Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.
Hindame koolipsühholoogis suhtlemise- ja koostööoskust, professionaalsust ning empaatiat.

Kool pakub

  • 0,3 koormust (järgnevatel aastatel saab koormust soovi korral suurendada);
  • Üle keskmise töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja koormusele;
  • Palju võimalusi enesetäiendamiseks ja (enese)arenguks;
  • Mitmekesist töökeskkonda ja kohtumisi paljude huvitavate inimestega;
  • Loomingulist, sõbralikku ja koostöist meeskonda;
  • Koostööd vanematega;
  • Eripalgelisi õpilasi.

Lisainfo
Saada oma avaldus, motivatsioonikiri ja haridust tõendavad dokumendid teele kohe. Konkurss lõpeb 30.10. Infot kooli kohta leiad siit: www.tulevikukool.edu.ee ja https://www.facebook.com/loovaltkool
Kui on küsimusi tööpakkumise kohta, kirjuta info@tulevikukool.edu.ee või helista 53332373 .