Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid. Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast: 1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks 2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus 3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud 4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.

Tööülesanded

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi koolipsühholoogi leidmiseks.

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib oma meeskonda koolipsühholoogi, kelle peamisteks tööülesanneteks on Lääne-Nigula valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste, hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut; kavandada ja läbi viia sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega; nõustada lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel; nõustada ja toetada õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, toetada ja nõustada last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; toetada ja nõustada last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus).

Nõuded kandidaadile

 • Haridustase: magister
 • Keeleoskus: eesti keel – nõutud C1
 • Juhiload B
 • Muud nõuded: kõrgharidus psühholoogia erialal; eelnev töökogemus noortega (psühholoog, nõustaja); algatusvõimeline, vastutustundlik ning usaldusväärne.

Omalt poolt pakume

Toetavat ja sõbralikku meeskonda, meeldivat töökeskkonda, võimalust osaleda haridusvaldkonna tugiteenuste keskuse arendamises.

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht: Lääne maakond, Lääne-Nigula vald
 • Vabade töökohtade arv: 1
 • Tööaeg: täistööaeg või osaline tööaeg (koormus kokkuleppel)
 • Töösuhte kestus: tähtajatu
 • Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerijail saata CV, sooviavaldus ja erialast haridust tõendatavate dokumentide koopiad märksõnaga „Koolipsühholoog“ hiljemalt 31. märtsiks 2022 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Info: solveig.edasi@laanenigula.ee (+372 5668 1667)

 • Kandideerimise tähtaeg: 31.03.2022
 • Vajalikud dokumendid: CV, motivatsioonikiri, muu (haridust tõendatavate dokumentide koopiad)
 • Kontakt: abivallasekretär-personalijuht, +372 5323 0802, e-post: helina.laht@laanenigula.ee