Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid. Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast : 1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks 2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus 3. Hästi toimivad ning vajadustele vastavad taristud 4. Avatud, innovaatiline ja kogukonda kaasav juhtimine.

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib oma meeskonda koolipsühholoogi, kelle peamisteks tööülesanneteks on Lääne-Nigula valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste, hinnata lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut; kavandada ja läbi viia sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega; nõustada lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel; nõustada ja toetada õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel, toetada ja nõustada last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; toetada ja nõustada last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus).

Omalt poolt pakume

· soovi korral üheaastast STIPENDIUMI; · töökoormust vastavalt soovile; · sõbralikku ja vahvat kollektiivi; · meeldivat töökeskkonda; · võimalust osaleda koolitustel; · kaasaegseid töövahendeid; · 56 päevast põhipuhkust; · loomevabadust ja avatust uutele ideedele; · võimalust osaleda haridusvaldkonna tugiteenuste keskuse arendamises.

Kandideerimise info

Meie juures on Sul võimalus kaasa rääkida oma töö sisu kokkupanekul, kaasa lüüa uute, innovaatiliste ja tulevikku vaatavate lahenduste loomisel. Palganumbergi on meil kenasti konkurentsivõimeline! Kandideerijail palume saata sooviavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata märksõnaga „Tugispetsialist“ hiljemalt 28. augustiks 2022 e-posti aadressile vv@laanenigula.ee. Lisainfo: Solveig Edasi, solveig.edasi@laanenigula.ee tel 5 668 1667

Vaata kuulutust siit: https://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/koolipsuhholoog-658668