Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kõrveküla Põhikool

Kõrveküla Põhikool on Tartu linna piiril asuv kaasaegne õppekompleks, mis hõlmab endas põhikooli, raamatukogu ning muusika- ja spordikooli. Meie kool on konkurentsivõimelist haridust pakkuv põhikool, mis oma pidevas muutumises oleva keskkonnaga kasvatab õpilastes empaatiat ning kohanemisvõimet, et tulevikus muudatustega edukalt toime tulla, olgu nendeks siis haridustee jätkamine gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või tööleasumine.

Suurenev koolipere vajab uuest õppeaastast:

  • koolipsühholoogi/õpilasnõustajat (1,0 põhikoht).

Tööleasumise aeg on augustis 2023.

Motivatsioonikiri koos CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 30. aprilliks e-postiga kool@korve.edu.ee.

Lisainfo telefonil 730 3860.