Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogide kutseaasta 2023-2024

Lähtudes EuroPsy nõuetest ja koolipsühholoogi kutsestandardist on kutseaasta mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.

Kutseaasta jooksul saab töötada kogenud koolipsühholoogi juhendamisel ja osaleda õppetöös, et omandada kutse taotlemiseks vajalikud kompetentsid. Kutseaasta maht on kokku 1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestvusega 12 kuud alates 1. septembrist 2023 kuni 31. augustini 2024. Kutseaasta jooksul läbib praktikant valikuliselt kursuseid 18 kuni 24 EAP mahus. Kutseaasta kursused (sh motiveeriv intervjueerimine, lahenduskeskne lühiteraapia jm) ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppemaksuta.

Kandideerimiseks esitage avaldus, motivatsioonikiri (milles tuleb ära näidata valmisolek läbida kutseaasta täies mahus, erialase enesetäiendamise vajadus (nt kursused, mida soovite läbida) ja eelistatud juhendaja), väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga ning CV (milles tuleb lisaks ära näidata koolipsühholoogiat puudutavate õppeainete läbimine 12 EAP eest ning haridusasutus, kus töötate ja koormus) hiljemalt 07. august 2023 e-mailile astra.schults@tlu.ee.

Kutseaasta komisjon (koosseisus Astra Schults TLÜ, Ada Urm TÜ ja Kristi Feldman EKPÜ) koos kutseaasta juhendajatega valib kandidaatide hulgast pingerea alusel praktikandid hiljemalt 25. augustiks 2023.a. Vajadusel kutsub komisjon kandidaadid vestlusele.

Infot võib levitada võimalikele huvilistele. Osasid kutseaasta kursuseid pakume täiendõppes tasuliselt ka teistele. Info kursuste kohta ilmub TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi kodulehele täiendusõppe alla.

Kutseaastale kandideerimise infotund on järelevaadatav SIIT , passcode: K6V6uP^@

Kutseaastat korraldavad Tallinna Ülikool koostöös Tartu Ülikooliga. Kutseaastat rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Olete oodatud osalema!

Täiendav info:

Astra Schults
TLÜ koolipsühholoogia kutseaasta  projektijuht
aschults@tlu.ee

Katrin Soidra-Zujev
TLÜ täiendusõppe koolitusjuht
katrin.soidra-zujev@tlu.ee
+372 56 473 623