Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolipsühholoogia kutseaasta

Tartu Ülikooli psühholoogia instituut katsetab alates 2019. a sügisest koolipsühholoogia kutseaasta õppekava. Lähtudes EuroPsy ja koolipsühholoogi kutsestandardist on see mõeldud kutse taotlemiseks vajalike kutseoskuste praktiseerimiseks pärast psühholoogia magistrikraadi omandamist.
Kutseaasta jooksul saab töötada kogenud koolipsühholoogi juhendamise all ja keskmiselt ühel päeval nädalas osaleda õppetöös, et omandada kutse taotlemiseks vajalikud kompetentsid. Kutseaasta maht on kokku 1560 akadeemilist tundi (60 EAP) kestusega 12 kuud alates 1. septembrist 2019 kuni 31 .augustini 2020. Kutseaasta jooksul läbib praktikant kursuseid 18 EAP mahus. Kutseaasta kursused (sh motiveeriv intervjueerimine, sissejuhatus pereteraapiasse jpm) ja töö juhendamine on valituks osutunud kandidaatidele õppemaksuta, vt ka lisatud õppekava fail.

Kandideerimise soovi korral palun esitage avaldus (võite näidata ära, millises haridusasutuses soovite praktiseerida), motivatsioonikiri, väljavõte magistridiplomist koos akadeemilise õiendiga ning CV hiljemalt 20. juuniks 2019 TÜ psühholoogia instituuti e-mailile astra.schults@ut.ee

Kandidaatide hulgast praktikantide valimine koos töö juhendajatega toimub hiljemalt 28. juuniks 2019.

Infot võib levitada võimalikele huvilistele. Osasid kutseaasta kursuseid pakume täiendõppes ka tasuliselt teistele. Info kursuste kohta ilmub hiljemalt augustiks TÜ psühholoogia instituudi kodulehele täiendusõppe alla.

Olete oodatud!

Lisainfot TÜ psühholoogia instituudi magistriõppekava programmijuht Astra Schults astra.schults@ut.ee ja täienduskoolituse programmijuht Signe Reppo signe.reppo@ut.ee, tel 5201846

Vaata ÕPPEKAVA siin: https://www.psychology.ut.ee/et/taiendusope/koolipsuhholoogia-kutseaasta