Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Koolimaja sulgemine nakkusohu tõttu

Eesti Koolipsühholoogide Ühing juhib tähelepanu sellele, et kui tehakse otsus koolimaja sulgemise kohta nakkusohu tõttu, toimub õpilaste koolimajast väljaviimine vastavalt evakuatsiooni eeskirjadele. Palume koolide kriisimeeskondadel arutada läbi käitumisjuhised ja teavitada ka õpetajaid, et tagada valmisolek vastavas olukorras adekvaatseks reageerimiseks, jagada infot eakohaselt, mitte tekitada õpilastes hirmu ja segadust ning tagada väiksemate laste järelvalve kuni vanemate saabumiseni.