Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kohtla-Järve Maleva põhikool

Töö kirjeldus

Hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Nõustada õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul; tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel.

Ootused kandidaadile

Haridustase: magister (psühholoogia)

Keeleoskus:

  • eesti keel – nõutud kõnes ja kirjas C1 – väga hea
  • vene keel – nõutud kõnes C1 – väga hea ja kirjas B2 – hea

Arvutioskus: kesktase

Muud nõuded: Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

Ettevõte pakub

Tähendusrikast ja mitmekesist tööd.

Pikka suvepuhkust.

Brutopalk 1749 – 2623 €/kuus

Lisainfo

Töötasu täpsustus: Ida-Virumaal töötavate tugispetsialistide palgatoetuse lisa lubab maksta kõrgemat palka kvalifitseeritud koolipsühholoogile.
Kandideeri SIIN.