Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kindluse kool

Tule meie meeskonda, osalise koormusega koolipsühholoog!
Liitu meiega ning loome koos kooli, kus õpib ja areneb õnnelik õpilane, õpetaja ja lapsevanem.

MIDA SULLE PAKUME?

*inspireerivaid ja toetavaid kolleege;
*suurepärast töökeskkonda moodsas koolimajas koos võimalusterohke õuealaga;
*võimalust anda oma panus uue ja uuendusliku kooli loomisesse;
*vabadust iseseisvalt otsustada ja oma tööd planeerida kooli väärtushinnangute ja põhimõtete raames.

OOTUSED SULLE

*erialane kõrgharidus;
*koostöisus ja lahendusmeelsus;
*soov edasi areneda, õppida, kogemusi omandada ja jagada.

KUIDAS KANDIDEERIDA?

Palun saada e-posti aadressile kandideerimine@kindlusekool.ee:
*oma CV;
*kirjeldus, miks oled motiveeritud kandideerima (võid selleks valida kirjaliku või videotutvustuse);
*haridust tõendavad dokumendid;
*mõtted valikainete vm õppetegevust toetavate tegemiste kohta, milles oled valmis kaasa lööma.
Tagame kandideerimise konfidentsiaalsuse!


Anita Homin

juhiabi
+37255593474