Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

võtab konkursi korras tööle

  • psühholoogi (0,6 ametikohta).

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või tugispetsialisti kutse.

Tööleasumine esimesel võimalusel tähtajatu töölepinguga.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 25. augustiks 2023 e-aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5450 2161, Marika Karo, www. kambja.edu.ee.