Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kaire Külaots

Kaire Külaots

CURRICULUM VITAE

Sünniaeg: 16. märts 1978

HARIDUS

2008 – Koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsioon
2009 – 2012
– Tartu Ülikool, magistriõpe psühholoogia erialal
1996 – 2000
– Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe psühholoogia erialal, kõrvaleriala kasvatusteadused
1993 – 1996
– Pärnu Ühisgümnaasium

TÖÖKOGEMUS

alates 2014 – Pärnumaa Rajaleidja keskus – psühholoog, II tasand
2000 – 2014 – Pärnu Õppenõustamiskeskus – koolipsühholoog
alates 2000 – Pärnu Hansagümnaasiumi – psühholoogia kursuse õpetaja
2012 – 2014 – ESF programmi Õppenõustamissüsteemi arendamise raames II tasandi nõustaja
2008 – 2011
– Pärnu maakonna nõustamiskomisjoni liige
2011
– Pärnu maakonna nõustamiskomisjoni esimees
2005 – 2006
– Mainori Kõrgkooli Pärnu osakond, Isiksusepsühholoogia lektor

TÄIENDKOOLITUS

2012 – 2013
– SA Innove poolt korraldatud koolitusseminarid II tasandi nõustajatele
2013
Lastel ja noortel esinevad söömishäired – SA TÜ Kliinikum
2013 Ohvriempaatia – Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut
2012
– Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ja Innove projekti ”Koolipsühholoogide arendus ja võrgustikutöö elavdamine” raames piirkondlikel seminaridel osalemine
2012 Konflikt – Samuel Schürer
2012 Käitumisraskusega laps tavakoolis – SA Innove, lektor Airiin Demir
2011 – Autism and Syndrome of Asperger – lektorid Cees Hage, Rini Blankers
2011 – Karjäärikoordinaator koolis – TÜ, Avatud ülikooli täiendõppekeskus
2011 – Kaasaegsed meetodid suhtlemisel klientidega: motiveeriv intervjueerimine – TÜ, Avatud Ülikool, lektorid Inga Karton, Tõnu Jürjen
2011 – Õpilasabi töö koolis – MTÜ Ellu, lektor Tiia Lister
2011
– Nõustamis- ja eneseabioskused õpetajale – Avatud Hariduse Liit, lektor Angela Jakobson
2009
– Ühise mure meetodi kasutamine koolis kiusamisjuhtumite lahendamisel – Lastekaitse Liit
2008
– Mis on ja mis ei ole enesekehtestamine. Väsimusega toimetulek. – Koolituskeskus VILKO MÜ
2007
– Koostööseminar: Uimastiennetus koolides – Pärnumaa Uimastiennetusnõukogu ja Lääne Politseiprefektuur
2007
– Lahenduskeskne lühiteraapia – AHL Tartu Keskus, lektor Mari Saari

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS

alates 2014 – Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige
alates 2012 – OÜ Karjääriredel juhatuse liige
2012
– Osalemine Pärnu linna hariduse arengukava koostamise töögruppides
alates 2011 – Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige
alates 2010 – MTÜ Pärnumaa lastevanemate ja noorte koolituskeskuse juhatuse liige