Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Kagu-Eesti piirkonna Rajaleidja keskus

Haridus- ja Noorteamet ootab Sind Rajaleidja Kagu-Eesti piirkonna

 • psühholoogiks.

Sinu igapäevatöö on:

 • laste psühholoogiline hindamine, vajaduste ja võimaluste välja selgitamine,
 • hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine,
 • lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine, täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel,
 • piirkondlikus võrgustikutöös osalemine, teavitustegevuse läbiviimine,
 • arendustegevustes osalemine.

Meie ootused kandidaadile

 • erialane magistrikraad või võrdsustatud kraad,
 • erialane töökogemus vähemalt 3 aastat,
 • soovitavalt teadmised ja kogemused haridusvaldkonnast,
 • soovitavalt koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamise õigus,
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, korrektsus,
 • eestvedamise ja meeskonnatöö oskus.

Ootame tööle osakoormusega psühholoogi, kes teenindaks eelkõige Rajaleidja Võru ja Põlva piirkonda.

Haridus- ja Noorteametis on hea töötada, sest väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust.  Peame oluliseks meie töötajate arengut, tervist, perekonda, tunnustamist ning häid töövahendeid ja -keskkonda.

Kui Sul on küsimusi, siis nendele vastab Rajaleidja Kagu-Eesti büroo juhataja Mereli Mändmets telefonil 5697 7281 või aadressil mereli.mandmets@rajaleidja.ee

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri  aadressil personal@rajaleidja.eehiljemalt 16.08.2020.

Töövestlused toimuvad alates 17. augustist Haridus- ja Noorteametiga.
Tööleasumine septembris 2020. a.

Valitsuse otsuse kohaselt korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ümber oma haldusala asutused ning loob SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, SA Innove ja Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste baasil ühendameti, mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet.  Uus amet alustas tööd 1. augustist.