Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Hiiumaa haridusasutused

Hiiumaa vallavalitsus otsib haridusasutuste psühholoogi.

Tööülesanded

• hindab ja dokumenteerib lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut;
• kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste;
• nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes;
• nõustab ja toetab haridusasutuste personali lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
• toetab ja nõustab last isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel;
• toetab ja nõustab last, lapsevanemat ja haridusasutuse personali psühhosotsiaalse kriisisekkumise erinevates etappides (kriisiennetus ja kriisijärgne tegevus);
• osaleb erinevates arendustegevustes;
• teeb kogukonna sees erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad jm), lähtudes sihtgrupi vajadusest.

Nõuded kandidaadile

 • Haridustase: magister (psühholoogia)
 • Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: Koolipsühholoog
 • Keeleoskus
  eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea
 • Juhiload: B
 • Arvutioskus: spetsialisti tase
 • Muud nõuded
  • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
  • eelnev kogemus noortega töötamisel.

Omalt poolt pakume

• 1,0 koormusega mitmekesist ja vaheldusrikast tööd
• töötasu 1749 eurot
• puhkust 56 kalendripäeva
• erialaseid koolitusi
• toetavat kollektiivi
• tervise- ja spordikuluhüvitist

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht: Hiiu maakond, Hiiumaa vald
 • Vabade töökohtade arv: 1
 • Töötasu (bruto): 1749 – 1749 EUR
 • Tööaeg: Täistööaeg
 • Töösuhte kestus: Tähtajatu
 • Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks esita motiveeritud sooviavaldus, elulookirjeldus ning ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt digitaalselt allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee. Lisainfo kontaktid: Hiiumaa abivallavanem Liisi Mäeumbaed: liisi.maeumbaed@hiiumaa.ee, 5749 5414