Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

HARNO Rajaleidja keskus Kagu-Eestis (osaline kaugtöö võimalus)

Tule meile psühholoogiks!

Meie juures saad Sa:
▪ viia läbi laste ja noorte psühholoogiilist hindamist, selgitada välja nende
vajadusi ja võimalusi;
▪ analüüsida hindamistulemusi ning anda tagasisidet, koostada
nõustamiskokkuvõtteid;
▪ soovitada tõhusaid ja kliendile sobilikke tugiteenuseid, võimetekohast
õppekava, -vormi, -materjale ja õpistrateegiaid;
▪ nõustada täiskasvanuid lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
▪ osaleda piirkondlikus võrgustikutöös, teavitus- ja arendustegevustes.

Ootame Sind kolleegiks, kui Sul on:
▪ erialane magistrikraad või võrdsustatud kraad;
▪ eelnev erialane töökogemus;
▪ soovitavalt teadmised ja kogemused haridusvaldkonnast;
▪ eestvedamise ja meeskonnatöö oskus;

Ootame, et Sa valdad eesti keelt C1- ning ühte võõrkeelt vähemalt B1-tasemel. Sinu kohta öeldakse usaldusväärne, kiire kohaneja ka pingelises olukorras, kes on suurepärane meeskonnamängija. Sa tunned end ära meie väärtustes: Koosloome. Avatus. Hoolivus. Asjatundlikkus.

Meil on hea töötada, sest peame oluliseks teenistujate arengut, tervist, head töökeskkonda ning tunnustame oma inimesi erineval moel, hinnates nende asjatundlikkust ja panust. Väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust. Pakume töötasu alates 1550 eur bruto. Osaliselt saab teha ka kaugtööd.

Kui Sul on küsimusi, siis nendele vastab Rajaleidja Kagu-Eesti büroojuht Mereli Mändmets, tel 5697 7281, e-mail mereli.mandmets@harno.ee.

Kandideeri hiljemalt 02.08.2021 CV.ee keskkonnas või meie kodulehe
https://harno.ee/tule-toole kaudu saates meile oma CV ja motivatsioonikirja.