Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Harku Vallavalitsus

HARKU VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi psühholoogi ametikohale

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:
• psühholoogi kvalifikatsioon või oled seda omandamas;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• varasem lastega töötamise kogemus;
• vilunud arvuti ja infosüsteemide kasutamise oskus;
• väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja koostööoskus;
• soov toetada lapsi, peresid ja õpetajaid;
• võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas.


See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:
• Harku valla tugiteenuste süsteemi kujundamine;
• laste probleemide väljaselgitamine ja ennetamine;
• laste ja perede nõustamine probleemide lahendamisel;
• võrgustikutöös aktiivne osalemine;
• valla/haridusasutuse tugimeeskonnas aktiivne osalemine;
• haridusasutuse ja kodu vahelise koostöö kujundamine;
• laste koolivalmiduse hindamine.


Pakume Sulle:
 tööd valla kahes õppeasutuses;
 Eesti keskmisest kõrgemat töötasu;
 mitmekesist ja paindlikku tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 võimalust panustada Harku valla tugiteenuste süsteemi loomisesse;
 häid töötingimusi ja –vahendeid;
 puhkust 56 kalendripäeva aastas;
 soodsaid sportimisvõimalusi;
 sõidukompensatsiooni;
 haiguspäevade hüvitamist alates teisest haiguspäevast;
 toetavat meeskonda.

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid, ootame hiljemalt 13. veebruariks 2022 portaali CV-Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.

Lisainfo: personalijuht Maire Enok, telefon 6003845, e-post maire.enok@harku.ee