Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Harjumaa Rajaleidja keskus

Ootame Sind meie õppenõustamisteenuste osakonna Harjumaa büroosse (Rajaleidja) psühholoogiks.

Sinu igapäevatöö on:
• laste ja noorte psühholoogiline hindamine, nende vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine;
• hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine;
• tõhusate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine, täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel;
• piirkondlikus võrgustikutöös, teavitus- ja arendustegevustes osalemine.

Meie ootused kandidaadile:
• erialane magistrikraad või võrdsustatud kraad;
• erialane töökogemus vähemalt kolm aastat;
• soovitavalt teadmised ja kogemused haridusvaldkonnast;
• soovitavalt koolipsühholoogia hindamisvahendite komplekti testide kasutamise õigus;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, korrektsus;
• eestvedamise ja meeskonnatöö oskus;
• oled kiire kohaneja ka pingelises olukorras.

Meil on hea töötada, sest väärtustame paindlikku töökorraldust ja pakume 56 päeva põhipuhkust. Peame oluliseks töötajate arengut, tervist, perekonda, tunnustamist ning häid töövahendeid ja -keskkonda. Töö asukoht on Tallinn. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Kui Sul on küsimusi, siis nendele vastab Rajaleidja Harjumaa büroo juhataja Urve Sellenberg telefonil 504 06 02 või aadressil urve.sellenberg@harno.ee.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CV.ee või aadressile personal@rajaleidja.ee hiljemalt 25.01.2021.

Kuulutus on leitav SIIT.