Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesti Psühholoogide Liit kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 4. septembril 2017

KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE ANDMINE

Eesti Psühholoogide Liit kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 4. septembril 2017.a. Võimalik on taotleda kutsekvalifikatsiooni koolipsühholoog tase 7 ja koolipsühholoog tase 8.

Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik koolipsühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele (vt. kutsestandard tase 7 siit ja tase 8 siit) Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2017.a.  Dokumendid esitada elektrooniliselt kutsekomisjoni esimehe Triin Kahre nimele e-postile triin.kahre@gmail.com

Kutse esmaseks taotlemiseks esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:

a) Avaldus;

b) Erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja allkirjastatud tõend töökogemuse ja töökoormuse kohta jms);

c) Dokumendid, mis tõendavad taotleja vastavust kutse taotlemise eeltingimustele, mis leitavad  “Koolipsühholoogi kutsete andmise korras” ( vt. punktid 2.1.ja 2.2.);

d) Juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardi tase 7 ja tase 8 kehtestatud nõuetele.

e) Eetikavanne

f) Maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutseomistamise tasu on 160 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. 10220092554017 SEB Pangas.

Kutse esmane taotlemine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis hindab hindamiskomisjon taotleja kompetentse haridusdokumentide ja erialase CV alusel. Teises etapis hindab hindamiskomisjon kompetentse juhtumianalüüsi ja intervjuu alusel.

 

Kutse taastõendamiseks (need, kel on koolipsühholoog IV või V kutsetunnistus) esitab taotleja kutsekomisjonile järgmised dokumendid:
a) Avaldus;

b) Varasemat kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;

c) Erialane CV, millele on lisatud tõendavaid dokumente (väljavõte tööraamatust, tööandja allkirjastatud tõend töökogemuse kohta jms)

d) Tunnistused läbitud täiendkoolituste kohta;

e) Juhtumianalüüs, mis on vormistatud vastavalt hindamisstandardis kehtestatud nõuetele

f) Maksekorraldus või selle koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastõendamise tasu on 53 eurot, mis tuleb tasuda EPL arveldusarvele nr. 10220092554017 SEB Pangas.

Kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel (intervjuu ainult täiendava hindamisvajaduse korral).

 

Kutse taotlemise dokumentide vormid ning kutse andmise kord on ära toodud EPL-i  (http://www.epl.org.ee/wb/pages/kutsete-andmine/koolipsuehholoogia-kutsed.php) ja EKPÜ koduleheküljel (https://koolipsyhholoogid.ee/kutseomistamine/kutseomistamise-kord/ ). Teavet Kutseseaduse ning kutsekvalifikatsioonisüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljelt.

 

Kairi Kreegipuu

Eesti Psühholoogide Liidu president
Täpsem info:

Triin Kahre, koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjoni esimees – triin.kahre@gmail.com