Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu sai riikliku haridusstipendiumi

Haridus- ja teadusminister määras õpetajatele ja tugispetsialistidele mõeldud riikliku haridusstipendiumi saajaks Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhi ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoogi Karmen Maikalu. Stipendium annab võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester iseenda ja oma valdkonna arendamiseks.

„Mul on hea meel, et stipendiumi saab sel aastal just nimelt koolipsühholoog, kes panustab iga päev kogu koolipere heaolu toetamisse,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Stipendium on korraga tänu juba tehtud töö eest ja võimalus pühendada pool aastat iseenda ning oma valdkonna arendamisele. Eelmise aasta stipendiaadid on näidanud, et selle ajaga saab väga palju korda saata.“

Karmen Maikalu saab stipendiumi suurusega 7 676 eurot. Stipendiaat plaanib pühendada semestri koolipsühholoogia toetamiseks ja arendamiseks: kaardistada valdkonna spetsialistide koolitusvajadusi, ette valmistada ning läbi viia täienduskoolitusi, arendada kohalikul tasandil kriisivalmisolekut, toetada praktikante ja tegeleda enesetäiendamisega.

Stipendiumi saamine annab õpetajale või tugispetsialistile võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester, mida kasutada näiteks koostööks ülikooliga, enesetäiendamiseks välisriigis, õppematerjalide väljatöötamiseks või tööks hariduspoliitika kujundamisel.

Igal aastal saab anda välja kuni viis stipendiumit. Stipendiumile saavad kandideerida õpetajad ja tugispetsialistid, kel on erialane kvalifikatsioon ja kes on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks eelkõige haridusvaldkonna prioriteedid, varasem töökäik ja valmisolek end arendada ning stipendiumi toel loodava rakendatavus haridussüsteemis laiemalt. Haridusvaldkonna prioriteetsed teemad olid sel aastal õpikäsitus ja selle muutumise toetamine ning kaasava hariduse ja digipedagoogika rakendamine.

Esimesed riiklikud haridusstipendiumid anti välja eelmisel aastal. Järgmine stipendiumite taotlemise konkurss kuulutatakse välja järgmisel aastal.