Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimeseks auliikmeks sai professor Eve Kikas

PRESSITEADE
25.04.2017

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimeseks auliikmeks sai professor Eve Kikas

Eesti Koolipsühholoogide Ühing valis kevadisel üldkogul esimese auliikme, kelleks sai Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas.

Eve Kikas on koolipsühholoogia eriala suurtoetaja, kelle initsiatiivi ja aastatepikkuse töö tulemusena on nii Tartu kui Tallinna ülikoolides jätkuvalt olnud võimalik seda eriala õppida. Eve huvi oma valdkonna vastu on siiras ning tema pühendumine imetlusväärne. Just tema juhendamise alt on tulnud rida silmapaistvaid koolipsühholooge, kes ka praegu selles ametis töötavad.  Evel oli ja on autoriteeti, ta innustab ja suunab.

Eve Kikas

 

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu kauaaegne juhatuse esimees Triin Kahre sõnul on professor Eve Kikas teadlane, kes oskab siduda teadustöö praktilise maailmaga, mistõttu on tema uurimuste tulemused väga olulised nii õpetajale kui ka teistele koolis töötavatele spetsialistidele.  „Tema töö tulemusena on teaduspsühholoogia ja haridusvaldkond teineteisele lähemale liikunud ning kaasaja õpikäsitlusse ilmunud olulised õppematerjalid, mis aitavad õppimist kui vaimset tegevust paremini mõtestada. Eve poolt koostatud kogumikud näitavad selgelt, kuidas õpetamine on midagi palju enamat kui oma aine edasiandmine ning annavad suuniseid, mismoodi on koolis võimalik igat last toetada tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt.  Eve töö toetab selgelt kaasaja hariduses levinud mõttelaadi, mille kohaselt peavad kõik lapsed saama õppida ning õpetamine omakorda peab olema kohandatud nende jõudlusele vastavalt,” ütles Kahre.

Viimaste aastate suurprojektina on Eve Kikas juhtinud koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekti koostamist. Kaua oodatud töövahend võtab kokku normeeritud hindamisvahendid erivajaduste sõeluuringuteks, eristamiseks ja kirjeldamiseks kooli astumisest põhikooli lõpuni ning sai tänavu kevadel Eesti teadusagentuuri poolt korraldatud 26. kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil didaktilis-metoodiliste tööde hulgas I preemia.

Ei saa mainimata jätta, et samal konkursil tunnustati professor Eve Kikast veel mitmel korral: parima võõrkeelse artikli I ja II preemia ning tänukiri parima doktoritöö juhendamise eest.

Aastate jooksul on Eve Kikas teinud Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga pidevat koostööd eesmärgiga eriala propageerida ning koolipsühholoogide väljaõpet kaasajastada, näiteks on tema initsiatiivil  kaasatud mitmeid praktikuid Tallinna Ülikooli  koolipsühholoogia väljaõppesse. Lisaks on Eve olnud aastaid koolipsühholoogide Kutsekomisjoni aktiivseks liikmeks, kelle roll koolipsühholoogi kutse populariseerimisel on olnud ja on ka siiani märkimisväärne.

Eesti koolipsühholoogia arengu silmapaistva toetamise ning pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest Eesti Koolipsühholoogide Ühingus sai Eve Kikas Eesti Koolipsühholoogide Ühingu tänukirja ning valiti ühingu esimeseks auliikmeks. Eve Kikas on kahtlemata Eesti koolipsühholoogia eriala säravamaid eestvedajaid ning väärib igati avalikku tunnustust tehtud töö eest.

LISAINFO:

Karmen Maikalu, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse liige
Tel 53 010 696, 53 331 912
maikalu@gmail.com