Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Ootused kandidaadile erialast magistrikraadi (või sellega võrdsustatud) või koolipsühholoogi kutset riigikeele oskus vähemalt C1 tasemel IKT vahendite ja võimaluste kasutamise oskus erialaga seotud õigusaktide tundmine ladus suhtlemisoskus, väga hea pingetaluvus, empaatiavõime, järjekindlus, koostöö- ja iseseisvalt töötamise võimekus, kutse-eetika tundmine Töö sisu Psühholoogi töö eesmärk on õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste […]

Lagedi kool

Ootused kandidaadile Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse. Olulised isikuomadused on sallivus, empaatia, positiivsus, paindlikkus, kohanemis- ja analüüsivõime, loovus, järjekindlus, pingetaluvus ning tasakaalukus. Tööülesannete kirjeldus Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoogi töö fookuseson töö inimestega. Tema töö on vaheldusrikas ja väljakutseid […]

Haridus- ja noorteamet Narvas

Haridus- ja Noorteamet (Harno) tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. Meie eesmärk on pakkuda Eesti inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid ja kõigile võrdselt kättesaadavaid haridusvõimalusi. Soovime, et iga inimene saaks luua endale personaalse õpitee kogu elukaareks. Otsime psühholoogi. Tööülesanded Meie juures saad Sa: -viia läbi laste ja noorte psühholoogiilist hindamist, selgitada välja nende vajadusi ja võimalusi; […]

Sindi Gümnaasium

Tööülesanded Psühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Nõuded kandidaadile Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 1 aasta Haridustase: magister (psühholoogia) Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea Arvutioskuskesktase Omalt poolt pakume Ajakohast töökeskkonda; aktiivset eneseteostust; huvitavat ja vastutusrikast tööd; […]

Ilmatsalu Põhikool

Tööülesanded Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Töötaja lähtub koolipsühholoogi/sotsiaalpedagoogi ametijuhendist. Nõuded kandidaadile Töökogemus sarnasel ametikohal: vähemalt 1 aasta Haridustase: bakalaureus (psühholoogia,sotsiaal- ja käitumisteadused,sotsiaaltöö ja nõustamine) Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: Eripedagoog Koolipsühholoog Psühholoog Sotsiaalpedagoog Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas inglise keel – soovituslik B2 – hea B1 – […]

Vivere kool (venekeelne erakool Tallinnas)

Vivere kool on vene õppekeelega erakool, mis on mõeldud erivajadustega ja erivajadusteta lastele. LOOME ÕNNELIKU KESKKONNA! Tööülesanded Vivere kool ootab oma kooliperre positiivset ja hoolivat koolipsühholoogi. Töö erivajadustega lastega vene keeles tugispetsialistina. Hariduslike erivajadustega õpilaste arengu eesmärgistamine ja jälgimine. Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega. Meil on Sulle, kes soovid aidata teisi, võimalus ennast teostada, aidates erilistel […]

Põltsamaa Ühisgümnaasium

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM otsib psühholoogi. Põltsamaa Ühisgümnaasium on 3 õppekohaga (Põltsamaal, Adaveres, Lustiveres) ülevallaline kool, kus õpib ligi 860 õpilast. Tööülesanded Hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Nõustada õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul; tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Töö toimub koostöös teiste meie koolipsühholoogidega Põltsamaa Ühisgümnaasiumi […]

Kindluse kool

Tule meie meeskonda, osalise koormusega koolipsühholoog! Liitu meiega ning loome koos kooli, kus õpib ja areneb õnnelik õpilane, õpetaja ja lapsevanem. MIDA SULLE PAKUME? *inspireerivaid ja toetavaid kolleege; *suurepärast töökeskkonda moodsas koolimajas koos võimalusterohke õuealaga; *võimalust anda oma panus uue ja uuendusliku kooli loomisesse; *vabadust iseseisvalt otsustada ja oma tööd planeerida kooli väärtushinnangute ja põhimõtete […]

Türi Põhikool (uuendatud jaanuar 2023)

Türi Põhikool otsib koolipsühholoogi. Türi Põhikooli sünniaeg on 1. september 2011. Klassikomplekte on 31. Koolis töötab 57 õpetajat, kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Türi Põhikool on liitunud “Tervist edendava kooli” (TEK) projektiga ja on HITSA koolituskeskus. Esimeses kooliastmes kasutatakse Hea Alguse metoodika […]

Tootsi Lasteaed-Põhikool (uuendatud jaanuar 2023)

Tootsi Lasteaed-Põhikool otsib psühholoogi. Tööülesanded Lasteaialaste ja kooliõpilaste nõustamine. Nõuded kandidaadile Haridustase: magister Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea inglise keel – soovituslik B2 – hea B2 – hea Arvutioskus: kesktase Omalt poolt pakume Väikest sõbralikku maakooli; 56 päeva puhkust. Töökoha andmed Töökoha asukoht: Pärnu […]