Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Tootsi Lasteaed-Põhikool

Tööülesanded Lasteaialaste ja kooliõpilaste nõustamine. Nõuded kandidaadile Haridustase: magister (psühholoogia) Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: Psühholoog Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea inglise keel – soovituslik B2 – hea B2 – hea Arvutioskus: kesktase Omalt poolt pakume Väikest sõbralikku maakooli; 56 päeva puhkust. Töökoha andmed Töökoha asukoht: Pärnu […]

Tallinna Mahtra Põhikool

Tööülesanded Hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi). Kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele. Nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes. Koostöö kooli juhtkonnaga, kooli töötajatega, lapsevanematega. Nõuded kandidaadile Haridustase: magister (psühholoogia) Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti […]

Audru kool

Tööülesanded • Õpilaste arengu toetamine läbi ennetuse, nõustamise. • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. • Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste. Nõuded kandidaadile Haridustase: magister (psühholoogia) Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti keel – nõutud C1 […]

Türi Põhikool

Türi Põhikooli sünniaeg on 1. september 2011. Klassikomplekte on 31. Koolis töötab 57 õpetajat, kõik on pedagoogilise haridusega. Erivajadusega laste õpetamiseks töötab logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetajad ja õpilasi nõustab psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Türi Põhikool on liitunud “Tervist edendava kooli” (TEK) projektiga ja on HITSA koolituskeskus. Esimeses kooliastmes kasutatakse Hea Alguse metoodika põhimõtteid, suurt tähelepanu pööratakse […]

Pärnu-Jaagupi põhikool

Tööülesanded Hindab lapse psühholoogilist arengut ja toimetulekut (psüühilisi protsesse, isiksuse omadusi, emotsionaalset seisundit, vaimse tervise probleeme, suhtlemis- ja käitumisoskusi); kavandab, juhib ja viib läbi sekkumisi, mis vastavad lapse vajadustele ning hindamistulemustele, tehes sealjuures koostööd lapsevanemate ja haridustöötajatega ning kaasates vajadusel teisi spetsialiste; nõustab lapsevanemaid lapse arengut, õppimist ja käitumist puudutavates küsimustes, abistades uute kasvatusvõtete ja […]

Mäepealse erakool

Mäepealse Erakool on üldhariduskool. Kooli eesmärgiks on aidata õpilasi, kes on erineva haridusnõudlusega, sh haridusliku erivajadusega ning pakkuda neile turvalist, motiveerivat ja ebatraditsioonilist õpikeskkonda. Tööülesanded Igapäevased situatsioonid koolitöös, koostöö perede ja laste tugivõrgustikuga, kolleegidega. Nõuded kandidaadile Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused: psühholoog Keeleoskus Keel Kõnes Kirjas eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga […]

Laulasmaa kool

Laulasmaa koolimaja ootab oma kollektiivi psühholoogi Tööülesanded Psühholoogi ülesandeks on õpilase/laste psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine. Psühholoog nõustab õpilast/last isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. […]

Valga Põhikool

Tööülesanded Kui Sinu soov on olla tark sõber noorele õppijale, avades tema parimad võimed, siis Valga Põhikool ootab Sind oma meeskonda ja päikselisse majja kandideerima. Tööülesanded: õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate individuaalnõustamine õppetöö arenguga seotud probleemides; grupinõustamine ühesuguste spetsiifiliste probleemidega õpilastele; lepitus- ja vahendustegevus õpilase-õpetaja konfliktide puhul; küsimustike ja uurimuste läbiviimine nii õpilaste kui ka õpetajate […]

Kohtla-Järve Ahtme põhikool

Tööülesanded Koolipsühholoogi ülesandeks õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine […]