Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

Audru kool

Tööülesanded

• Õpilaste arengu toetamine läbi ennetuse, nõustamise. • Nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. • Osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.

Nõuded kandidaadile

 • Haridustase: magister (psühholoogia)
 • Keeleoskus
  eesti keel – nõutud C1 – väga hea C1 – väga hea
 • Muud nõuded: Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja keeleseaduse alusel antud õigusaktis esitatud nõuetele.

Omalt poolt pakume

• Toetavat kollektiivi. • Enesetäiendamise võimalusi. • Paindlikku tööaega.

Töökoha andmed

 • Töökoha asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Lihula mnt 10 Audru Kool
  Kodus töötamise võimalus
 • Vabade töökohtade arv1
 • Tööaeg: Osaline tööaeg (0,75)
 • Tööaja täpsustus: Võimalik saada 1,0 töökoht jagades koormust Jõõpre kooliga.
 • Töösuhte kestus: Tähtajatu
 • Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimiseks saata CV ja kõrgharidust tõendav dokument e-postile: Peep.Eenraid@audru.edu.ee

 • Kandideerimise tähtaeg 15.06.2023
 • Vajalikud dokumendid: CV
 • Kontakt: Peep Eenraid, Asutuse esindusõiguslik isik, +372 4464421, e-post: Peep.Eenraid@audru.edu.ee