Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Helista nõuandeliinile!

1.septembril 2014 alustasid kõigis maakondades tööd Rajaleidja keskused

1. septembril 2014 alustasid kõigis maakondades tööd sihtasutuse Innove juhitavad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta. Täpsem informatsioon keskuste kohta on leitav veebilehelt http://www.rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused/

Ühtlasi korraldavad Rajaleidja keskused vastavate maakondade nõustamiskomisjonide tööd. Nõustamiskomisjonide kohta saate lähemalt lugeda SA Innove veebilehelt http://www.innove.ee/et/haridustugiteenused/noustamiskomisjonid