Liikmeks astumine

  • Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmeteks võivad olla psühholoogid, psühholoogia õpetajad ning koolipsühholoogiat aktiivselt arendavad ja toetavad isikud.
  • Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse (digiallkirjastatud avaldus saata aadressile koolipsyhholoogid@koolipsyhholoogid.ee) ja vastab EKPÜ Põhikirjas punktis 9.1 sätestatud nõuetele.
  • Liige võib Eesti Koolipsühholoogide Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast.
  • Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest, arvatakse liige ühingust välja.
  • Liikmemaks kalendriaastas on 30,00 €. Tasuda hiljemalt 30. märtsiks EKPÜ kontole: LHV, IBAN EE447700771003136255.
  • Muud liikmelisust puudutavat infot vt EKPÜ Põhikirjast punktide 9.-13. alt ja EKPÜ liikmemaksu tasumise korrast: http://koolipsyhholoogid.ee/liikmed/liikmemaksu-tasumise-kord/
  • Liikmeks astumise avalduse saad alla laadida SIIT.