Liikmeks astumine

  • Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liikmeteks võivad olla psühholoogid, psühholoogia õpetajad ning koolipsühholoogiat aktiivselt arendavad ja toetavad isikud.
  • Ühingu liikmeks võetakse juhatuse otsuse alusel isik, kes on esitanud vastava avalduse ja vastab EKPÜ Põhikirjas punktis 9.1 sätestatud nõuetele.
  • Liige võib Eesti Koolipsühholoogide Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel. Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast.
  • Ühingu põhikirja nõuete korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata jätmisel kaks aastat järjest, arvatakse liige ühingust välja.
  • Liikmemaks aastas on 20,00 €. Tasuda EKPÜ kontole: Danske Bank, IBAN EE403300333089320009.
  • Liikmemaksu ei maksa esmakordne liituja liitumise kalendriaastal.
  • Muud liikmelisust puudutavat infot vt EKPÜ Põhikirjast punktide 9.-13. alt.
  • LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUSE SAAD ALLA LAADIDA SIIT.