Kutsekomisjon ja hindamiskomisjon

Eesti Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjon 1.10.2018 seisuga

Triin Kahre, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, esimees (triin.kahre@gmail.com)

Anu Pärn, SA Innove

Jaan Reinson, Koolijuhtide Ühendus

Eve Kikas, Tallinna Ülikool

Helve Saat, Eesti Psühholoogide Liit

Asta Schults, Tartu Ülikool

 

Eesti Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete hindamiskomisjoni liikmed 1.10.2018 seisuga

Karmen Maikalu, esimees

Ly Erg

Saale Kibin

Ada Kiipus

Eve Kikas

Marie Runnel