Kutsekomisjon ja hindamiskomisjon

Eesti Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete kutsekomisjon

Triin Kahre, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, esimees (triin.kahre@gmail.com)

Anu Pärn, SA Innove

Jaan Reinson, Koolijuhtide Ühendus

Eve Kikas, Tallinna Ülikool

Helve Saat, Eesti Psühholoogide Liit

Asta Schults, Tartu Ülikool

 

Eesti Psühholoogide Liidu koolipsühholoogi kutsete hindamiskomisjon

Karmen Maikalu, esimees

Ly Erg

Saale Kibin