Juhatuse liikmed

Karmen Maikalu – juhatuse esinaine, mob 53331912, maikalu@gmail.com

Anu Pärn – mob 56277374, prpaern@gmail.com

Kristi Feldman

Saale Kibin

Airene Vaike Kumari

Ada Urm

Astra Schults

Leave a Reply