RaamatViliL6uend

Eesti Koolipsühholoogide Ühing on ...

mittetulunduslik ühing, kuhu kuuluvad Eestis tegutsevad koolipsühholoogid või koolipsühholoogiat aktiivselt edendavad ja toetavad inimesed. Ühingu peamisteks eesmärkideks on aidata kaasa laste ja noorukite vaimse tervise parendamisele, teadvustada laiemalt ühiskonna tasandil koolipsühholoogi professiooni, kaitsta oma liikmete huve ning pakkuda täiendkoolitust.