Valga Priimetsa Kool (підходить для українських психологів)

Valga Priimetsa Kool pakub tööd koolipsühholoogile al 01.09.2022.a, koormusega 1,0 ametikohta.
(Sobib ka Ukrainast saabunud psühholoogidele).

Info kooli kohta on saadav kooli kodulehel: www.vpmk.edu.ee
Link töökuulutusele: http://vpmk.edu.ee/toopakkumised/

Täiendav info meili või telefoni teel:
Yulia Kopytnik, Valga Priimetsa Kooli direktor
yulia.kopotnik@vpmk.edu.ee
53086455