Koolitus “Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana. Murebaromeetri kasutamine” 25. augustil 2016 Tallinnas

EKPÜ edastab teate, et 25. augustil 2016 toimub koolitusseminar “Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana. Murebaromeetri kasutamine” Tallinna Lastehaigla laste vaimse tervise keskuses (Tervise 28, 0-korruse saal)

Seminaril käsitletakse järgmiseid teemasid:

  • Alaealiste seksuaalselt väärkohtlejate sekkumiste lähtekohad ning eesmärgid.
  •  Alaealiste väärkohtlejate sekkumiste põhimõtted, nõustamise eesmärgid ning sihtrühmad; uuringute tulemused ning teoreetilised lähtekohad; hindamiste läbiviimine, sh murebaromeetri kasutamine.
  • Teraapiavormid ja sekkumised.
  • Taastava õiguse meetodite kasutamine väärkohtlevate laste ja noorte puhul.

Koolitajaks on Mimi Strange, Taani JANUS-keskuse juht*.

Seminari ajakava:

9.00- 9.30 Registreerumine ja tervituskohv

9.30-11.30 Koolitus: Alaealiste seksuaalselt väärkohtlejate sekkumiste lähtekohad ning eesmärgid.

Alaealiste väärkohtlejate sekkumiste põhimõtted, nõustamise eesmärgid ning sihtrühmad; uuringute tulemused ning teoreetilised lähtekohad; hindamiste läbiviimine, sh murebaromeetri kasutamine.

11.30-12.15 Lõuna

12.15-13.45 Koolitus: Teraapiavormid ja sekkumised.

13.45-14.15 Kohvipaus

14.15-15.30 Koolitus: Taastava õiguse meetodite kasutamine väärkohtlevate laste ja noorte puhul.

 

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid oluline on end eelnevalt koolitusele registreerida siin: http://www.eformular.com/tlh/lastevaimsetervisekeskus.html#stay

Kohtade arv on piiratud.

Kui on erisoove toidu osas, siis neid saab arvestada, kui neist teatada hiljemalt 19.augustiks.

 Koolitusseminar viiakse läbi inglise keeles, kuid vajadusel võimaldatakse sünkroontõlge. 


Kui on küsimusi, ettepanekuid, ootusi, siis tuleb kirjutada kristiina.kongo@lastehaigla.ee 

 

 

Seminari toimumist rahastatakse Norra toetuste** programmi „Rahvatervis“ projekti „Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine“ vahenditest.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas vajadusel muudatusi.

 

*Mimi Strange on psühholoogia MSc, lisaks spetsialist psühhoteraapias ja supervisioonis. JANUS-keskus on Taani Sotsiaalministeeriumi poolt 2003.aastal asutatud organisatsioon, tegelemaks lastega, kel on probleemid seksuaalkäitumises ning alaealistega, kel on esinenud seksuaalselt kahjustavat käitumist teiste alaealiste vastu. Keskus tegeleb ka seksuaalvägivalla juhtumite korral alaealiste lepituse läbiviimisega.

 

** Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid erinevusi ning Norra aitab lisaks vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

Comments are closed.