Koolipsühholoogide Ühing valis oma auliikmeks Liina Kersna: panustame koos sellesse, et Eesti laps oleks õnnelik

Eesti Koolipsühholoogide Ühing valis virtuaalsel üldkogul oma ühingu teiseks auliikmeks Riigikogu liikme Liina Kersna, kelle julged sõnavõtud ja ettepanekud on aidanud koolipsühholoogide tööd ühiskonnas enam väärtustada ja nähtavaks teha. „Liina Kersna on pööranud mitme aasta vältel korduvalt avalikkuse tähelepanu koolipsühholoogide tööle ja toetanud sellega koolipsühholoogia valdkonna arengut. Liina on rääkinud koolipsühholoogide vajalikkusest, teinud ettepanekuid rahastada Read More …

Tugispetsialistide töötasu eriolukorras

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu poole on pöördunud mõned koolipsühholoogid, kes on öelnud, et nende töötasu soovitakse praeguses eriolukorras ajutiselt vähendada. Haridusministeeriumi vastav juhend sätestab selgelt, et SEE EI OLE LUBATUD. “Eriolukord ei ole tühistanud kooli ja selle pidaja kohustust vajalike teenuste tagamisel  (vt soovitusi HEV õpilaste õppe korraldamiseks). Tugispetsialistide töötasu vähendamine ei ole põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse kohaselt Read More …

Koolipsühholoogid lähevad eriolukorras üle kaugnõustamisele

Seoses 13. märtsil kehtestatud riikliku eriolukorraga ning koolide sulgemisega ja distantsõppele viimisega, lähevad koolipsühholoogid üle kaugnõustamisele. Koolipsühholoogid on jätkuvalt oma kooli õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate jaoks olemas ja jätkavad nõustamisi telefoni, videokõne, veebivestluse vmt teel. Koolipsühholoogi nõustamine on kooliperele tasuta. Võta vajaduse korral julgelt ühendust! Koolipsühholoogi kontaktandmed asuvad Sinu kooli kodulehel. Eesti Koolipsühholoogide Ühing jagab Read More …

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu sai riikliku haridusstipendiumi

Haridus- ja teadusminister määras õpetajatele ja tugispetsialistidele mõeldud riikliku haridusstipendiumi saajaks Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhi ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipsühholoogi Karmen Maikalu. Stipendium annab võimaluse võtta igapäevatööst vaba semester iseenda ja oma valdkonna arendamiseks. „Mul on hea meel, et stipendiumi saab sel aastal just nimelt koolipsühholoog, kes panustab iga päev kogu koolipere heaolu toetamisse,“ sõnas haridus- Read More …

Moodustati Koolipsühholoogi kutsestandardite uuendamise töörühm

12.11.2019 toimunud Tervishoiu Kutsenõukogu kinnitas ühehäälselt Koolipsühholoogi kutsestandardite uuendamise töörühma alljärgnevalt: Triin Kahre (psühholoog), Eesti Psühholoogide Liit Karmen Maikalu (psühholoog), Eesti Koolipsühholoogide Ühing Ly Erg (koolipsühholoog), Nõo Põhikool Kati Pajuman (koolipsühholoog), Tallinna Reaalkool; Tallinna Kesklinna Kool Eve Kikas (koolipsühholoogia professor), Tallinna Ülikool Astra Schults (psühholoogia magistriõppekava programmijuht), Tartu Ülikool Praegused Koolipsühholoogi kutsestandardid kehtivad kuni 27.05.2020. Read More …

Õiguskantsleri vastus EKPÜ järelpärimisele koolide spordipäevade tulemuste avalikustamise osas

Kuna Eesti Koolipsühholoogide Ühingu poole on pöördunud mitmed lapsevanemad küsimusega, kas koolides toimuvate kohustuslike spordipäevade võistlustulemustega nimekirjad võivad olla avalikud esimesest viimase kohani, siis tegi EKPÜ vastava järelpärimise Õiguskantslerile. Õiguskantsleri vastus antud küsimusele on nähtav siin: https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Spordip%C3%A4eva%20tulemused%20ja%20andmekaitse.pdf   EKPÜ juhi Karmen Maikalu arvamusartiklit selles teemas loe siit: https://www.err.ee/993444/karmen-maikalu-sunduslikust-voistlemisest-koolis

EKPÜ sünnipäevaseminar 20.11.2019 Tartus

20. november on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu sünnipäev. 2019. aastal saame 28aastaseks. Traditsiooniliselt (kolm korda ju on juba traditsioon, on ju :)) tuleme sel puhul kokku, sööme sünnipäevatorti ja teeme midagi arendavat ka. Kui kaks aastat tagasi pidasime sünnipäeva Särevere mõisas ideede ja meetodite laadaga, eelmisel aastal Tallinnas kunstiteraapia alase koolitusega, siis sel korral tegeleme Tartus Read More …

EKPÜ voldikud allalaadimiseks

Kodulehel on nüüd dokumentide all saadaval Eesti Koolipsühholoogide Ühingu eesti- ja venekeelsed voldikud allalaadimiseks. KOOLIPSÜHHOLOOGIDE LIIT VOLDIK 2018 est-Lock KOOLIPSÜHHOLOOGIDE LIIT VOLDIK 2018 _RUS-lock

KOOLIPSÜHHOLOOGI KUTSETE ANDMINE sügis 2019

Eesti Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab välja koolipsühholoogi kutse andmise 27.augustil 2019 a.  Võimalik on taotleda kutseid koolipsühholoog tase 7 ja koolipsühholoog tase 8.   Kutsekvalifikatsiooni taotlema on oodatud kõik koolipsühholoogid, kes vastavad kutsestandardi nõuetele (vt. kutsestandard tase 7 siit ja tase 8 siit)  Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 1. oktoober Read More …

EKPÜ üldkoosolek 26. augustil Ojako Puhkekeskuses

EKPÜ juhatus teeb EKPÜ põhikirja p. 15.3 alusel ettepaneku kutsuda kokku EKPÜ üldkoosolek 26. augustil 2019 kl 18.30 Pärnumaal Ojako Puhkekeskuses, et muuta Liikmemaksu tasumise korda alljärgnevalt: P. 2 uus sõnastus: Liikmemaksu suurus on alates 2020. a 25,00 EUR aastas. Tunnistada alates 2020. a kehtetuks p. 4 (Ühingu liikmeks astumise esimesel kalendriaastal on esmakordne ühingu Read More …