Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool otsib oma meeskonda 0,5 koormusega psühholoogi.  Töö kirjeldus üliõpilaste vaimset tervist ja heaolu toetavate koolituste ja õpitubade läbiviimine (sh koostööprojektid Üliõpilasesinduse ja seltsidega) vaimse tervise infot koondavate materjalide loomine ja vahendamine erivajadusega üliõpilaste toetussüsteemi arendamine ja koordineerimine üliõpilaste tuutorsüsteemi arendamine ja koordineerimine (sh tuutorikoolituse läbiviimine) üliõpilaste ja välisüliõpilaste psühholoogiline nõustamine ja nõustamisteenuse arendamine Read More …

Viljandi Päevakeskus

Viljandi on tõeline suurlinn. Ehk mitte oma rahvaarvu ega majade kõrguse poolest, küll aga siinsete inimeste teotahte, loovuse ja saavutuste poolest. Siin mõeldakse suurelt ja kõik, mis ette võetakse, peab olema tehtud parimal võimalikul tasemel. Juba kolm aastat töötavad Viljandi linna haridusasutuste tugispetsialistid ühtse meeskonnana. Toetame ja nõustame Viljandi linna lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Üksmeelses Read More …

Lääne-Nigula Vallavalitsus

Lääne-Nigula kui pindalalt kolmas omavalitsus Eestis hõlmab endast nii kauneid liivarandu, soomassiive kui ka ulatuslikke põllumaid ning kus igal paikkonnal on oma lugu ja traditsioonid. Tunnuslauset toetavad neli eesmärki arengukavast : 1. Lääne-Nigula vald on atraktiivne elu- ja töökeskkond luues eeldusi elanike arvu suurenemiseks 2. Ettevõtjasõbalik, kõrge tööhõive ja tasuvate töökohtadega omavalitsus 3. Hästi toimivad Read More …

Valga valla koolid ja lasteaiad

Valga vallavalitsus otsib psühholoogi Valga valla koolidesse ja lasteaedadesse. Tööülesanded • Valga valla koolide õpilaste ja lasteaedade laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste; • lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, tehes lahenduste leidmiseks koostööd lapsevanemate, laste- ja õppeasutuste töötajate ja teiste spetsialistidega; • laste ja noorte psühholoogiline nõustamine isikliku elu Read More …

Rapla Kesklinna Kool

Rapla Kesklinna Kool otsib koolipsühholoogi. Oleme sõbraliku töökollektiiviga, uuenev ja paindlikke töövõimalusi pakkuv 445 õpilasega põhikool. Meie klassis on tavaliselt kuni 24 õpilast. Panustame oma töötajate arengusse. Meie missiooniks on väärtustada iga inimest. Kõik inimesed tahavad olla väärtustatud ja soovivad võimalust ennast arendada. Me toetame iga inimese püüdlikkust ja osavõttu. Rapla Kesklinna koolis on elukestvat Read More …

MLA Viimsi Lasteaiad

Tööülesanded esilekerkivate psühholoogiliste probleemide kaardistamine, ennetamine ja lahendamine koostöös lasteaia personali ning lastevanematega koolimängu loomises ja läbiviimises osaline laste arenguks turvalise kasvukeskkonna loomine Nõudmised kandidaadile kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase (soovitavalt mag.) soov laste hüvanguks töötada valmisolek meeskonnatööks väga hea suhtlemisoskus Omalt poolt pakume rõõmsat lasteaia saginat iga päev tugimeeskonda, mis koosneb meie lasteaia logopeedidest ning psühholoogidest Read More …

Lagedi kool

Lagedi kool otsib koolipsühholoogi. Ootused kandidaadile Erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse. Olulised isikuomadused on sallivus, empaatia, positiivsus, paindlikkus, kohanemis- ja analüüsivõime, loovus, järjekindlus, pingetaluvus ning tasakaalukus. Tööülesannete kirjeldus Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoogi töö fookuseson töö inimestega. Tema töö Read More …