Võrumaa Kutsehariduskeskus

Võrumaa Kutsehariduskeskus võtab tööle avaliku konkursi korras psühholoogi. Töökoht on tähtajaline ja ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks. Võimalus on töötada osakoormusega. Töö sisu:– koolipere psühholoogiline nõustamine ja toetamine, – õpiraskustega õpilaste toetamine.  Nõuded kandidaadile: erialane magistrikraad. Kandideerijatel esitada: kirjalik avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja isikut tõendava dokumendi koopia. Täpsem info telefonil 5399 7072 või e-posti Read More …

Harku vallavalitsus

HARKU VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi psühholoogi ametikohale. Ootame Sind kandideerima, kui Sul on: • psühholoogi kvalifikatsioon või oled neid omandamas; • eesti keele oskus kõrgtasemel, hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; • tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus; • väga hea suhtlemis-, kuulamis- ja koostööoskus; • soov toetada lapsi ja peresid; • varasem töökogemus lastega; • Read More …

Võru Kesklinna Kool

Võru Kesklinna Kool võtab uueks õppeaastaks tööle koolipsühholoogi (1.0 ametikohta). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 19. augustiks aadressile kaare@vkk.edu.ee. Lisainfo telefonil 5166792. 

Tartu Maarja Kool

Tartu Maarja Kool ootab oma kollektiivi alates 1. septembrist psühholoogi 0,8 ametikohaga. Palume saata avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad 28. juuniks 2021. a aadressil Puiestee 126, 50604 Tartu või maarja@maarja.tartu.ee. Lisainfo 5664 3697.

Tartu Karlova Kool

Tartu Karlova Kool vajab järgmisest õppeaastast psühholoogi 1,0 kohaga. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-postile marge.lauri@raad.tartu.ee hiljemalt 06.08.2021. a. Tööleasumise aeg on 18. augustil 2021 a. Täpsemat infot saab telefonil 736 1666 või e-post heidi.kiuru@karlova.tartu.ee.

Jõhvi Põhikool (Jõhvi vallavalitsuse lisatoetus!)

Jõhvi Põhikool otsib alates 2021/2022. õppeaastast oma meeskonda psühholoogi. Jõhvi Vallavalitsus maksab alustava õpetaja toetust vastavalt volikogu 25.07.2019 nr 56 määrusele. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 5. augustini aadressil kool@johvipk.edu.ee või Jaama 10, 41533 Jõhvi. Lisainfo telefonil 339 5790.

Rõngu Keskkool

Rõngu Keskkool võtab tööle psühholoogi (0,5 koormus). Kandidaadilt ootame erialast kõrgharidust (võib olla omandamisel), head suhtlemisoskust, empaatiavõimet ja entusiasmi. Kandidaadile pakume kaasaegset töökeskkonda, sõbralikku kooliperet, toetavaid tugispetsialistidest kolleege (koolis töötab sotsiaalpedagoog,  eripedagoog, osalise koormusega psühholoog), enesearengu- ja koolitusvõimalusi. Tööleasumise aeg on septembris 2021. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada kooli direktorile 31. augustiks 2021 digiallkirjastatult e-aadressil hilju.erik@rongu.edu.ee. Read More …

Tallinna Nõmme Põhikool

Tallinna Nõmme Põhikool ootab sind, psühholoog (0,5 ametikohta), oma loovasse ja avatud meeskonda. Oled sobiv kandidaat, kui omad erialast haridust, oled lapsesõbralik, hea suhtleja ja empaatiline, koostöine ning rõõmsameelne inimene. Konkursil osalemiseks esitada sooviavaldus ja elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 01.08.2021 e-postiga direktor@nommepk.tln.edu.ee.

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool ootab sind, koolipsühholoog, täiskoormus. Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil info@kjsp.ee hiljemalt 9. augustiks 2021. Täiendav info telefonil 524 1282. Tööleasumise aeg 01.09.2021.