Kallavere Keskkool

Töö kirjeldus Otsime empaatilist ja sooja kolleegi koolipsühholoogiks Ootused kandidaadile sa oled inimene, kes oskab ära tunda laste ja noorte mured ning nende ja oma kogemuste ja teadmiste põhjal soovitada parimaid tehnikaid toimetulekuks; sa tead ja tunned tugiteenuseid; sa oskad toetada soodustava õpikeskkonna loomist; sul on suurepärane suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; sa oled väga hea meeskonnamängija Read More …

Tartu Veeriku kool

Tartu Veeriku Kool vajab alates 1. veebruarist täiskoormusega koolipsühholoogi (asenduskoht). Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata e-kirjaga ruth.ahven@raad.tartu.ee hiljemalt 10. veebruariks.

Aravete Keskkool

Aravete Keskkool võtab konkursi korras tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava koolipsühholoogi (osaline või täielik tööaeg). Pakume vajadusel abi elamispinna leidmisel. Kandideerimiseks esita järgmised dokumendid: avaldus, elulookirjeldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad. Dokumendid edastada e-mailile andy@aravetekk.ee. Lisainfo telefonilt 5551 0200.

Eesti Rahvusvaheline Kool

The International School of Estonia is a private, co-educational, not for profit school, located in Estonia (Tallinn). ISE is a fully authorized International Baccalaureate Continuum World School. It is also accredited with NEASC and CIS and as such is the only fully accredited international School in Estonia. It has an enthusiastic and hardworking staff, small Read More …

E-psühholoog (Rajaleidja keskus)

Otsime oma meeskonda söakat ja uuendusmeelset psühholoogi, kes pakuks teenust e-teenusena video vahendusel. Sinu peamisteks tööülesanneteks on veebi vahendusel Eesti äärealade väiksemate koolide õppijate toetamine, koolipersonali nõustamine õpilaste toetamisel ja lapsevanemate juhendamine. Tegemist on uue ettevõtmisega, mistõttu on töös palju põnevust ja väljakutseid pakkuvaid arendustegevusi. Sinu ülesandeks on sobivate töövahendite leidmine ja väljatöötamine, ettepanekute tegemine Read More …

Harjumaa Rajaleidja keskus

Ootame Sind meie õppenõustamisteenuste osakonna Harjumaa büroosse (Rajaleidja) psühholoogiks. Sinu igapäevatöö on: • laste ja noorte psühholoogiline hindamine, nende vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine; • hindamistulemuste analüüsimine, tagasiside andmine ja nõustamiskokkuvõtete koostamine; • tõhusate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, -vormi, -materjali ja õpistrateegiate soovitamine, täiskasvanute nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel; • piirkondlikus võrgustikutöös, teavitus- ja arendustegevustes osalemine. Read More …

Kindluse kool

Kindluse Kool on 1. septembril tööd alustanud uus ja uuenduslik üldhariduskool Rae vallas. Ootame oma meeskonda koolipsühholoogi. Meil on särasilmne avatud meelega meeskond, imeline koolimaja ja -õueala, toetav kogukond. Võtke julgelt ühendust annika.raim@kindlusekool.ee Lisainfo on detailselt leitav kooli kodulehel https://kindlusekool.ee/tule-toole-koolipsuhholoog/